Under isen

Isen ligger flera decimeter tjock i Karlskrona skärgård vilket ställer till problem för marinens fartyg. HMS Carlskronas besättning förbereder sig trots det intensivt inför insatsen och övar intensivt till sjöss . Att ha fartygsdykare ombord är nödvändigt när fartyget ska operera självständigt långt ifrån hemmahamnen.

Joakim Tenglin på väg ner under isen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Dykaren gör täthetskontroll innan han går ner.
Dykaren gör täthetskontroll innan han går ner. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Hans Lindblad förbereder videokameran.
Hans Lindblad förbereder videokameran. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Dykaren gör täthetskontroll innan han går ner. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Hans Lindblad förbereder videokameran. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

De tre fartygsdykarna Mattias Nielsen, Johan Grönhaug och Joakim Tenglin dyker från röjdykarfartyget HMS Sturkö. Alla tre officerarna har naturligtvis andra uppgifter ombord när de inte dyker.
– Som fartygsdykare ska vi kunna undersöka skrovet efter skador eller saker som fastnat i propellrarna eller kylvattenintagen säger Mattias Nielsen, som också är utbildad röjdykare.

Dykaren använder stillbildskamera och videokamera för att dokumentera och kunna visa för andra hur det ser ut under vattnet. En vak är upptagen akter om fartyget i örlogshamnen och isen påverkar inte dykarna nämnvärt. Kylan kan däremot utgöra en risk.
– Så länge dykaren är under vattnet är det ingen fara, men så fort man är ovanför ytan finns risken att ventiler och annat fryser fortsätter Mattias Nielsen.

Som fartygsdykare dyker man med luft. En slang kopplad till luftflaskor förser dykaren med luft under vattnet. Om något fel med slangen skulle uppstå byter dykaren till luftflaskorna på ryggen. Med detta system kan man dyka ned till 30 meters djup vilket är fullt tillräckligt för fartygsdykarens behov. 

Den 13 mars lämnar HMS Carlskrona Karlskrona och sätter kurs mot de pirathärjade vattnen runt Afrikas horn.

Fakta om insatsen

Insatsen utanför Somalias kust påbörjas den 13 april. Under de fyra första månaderna kommer ett svensklett styrkehögkvarter (FHQ, Force Headquarters) ombord som leder EU:s fartyg i området. Force Commander blir flottiljamiral Jan Thörnqvist som var chef för Marinbasen under hösten 2009. FHQ utgörs av drygt 30 personer från 12 nationer. HMS Carlskrona kastar loss från Karlskrona lördagen den 13 mars. Insatsen kommer att förlängas med ytterligare två månader under hösten 2010. Fartyget beräknas återkomma till hemmahamnen i början på december.

HMS Carlskrona kommer att ingå i EU:s marina operation Atalanta som har som målsättning att:

  • Skydda Förenta nationernas World Food Program (WFP) fartygstransporter med humanitär hjälp i form av mat och andra förnödenheter till Somalias befolkning.
  • Skydda sårbar sjöfart under passage genom farvattnen runt Somalia.
  • Avskräcka och störa piratverksamheten utanför Somalias kust.

Hittills (januari 2010) har 57 eskorter av WFP-transporter utförts vilket betyder att 1,6 miljoner nödställda, på daglig basis, fått humanitär hjälp, i form av mat och andra förnödenheter.