Ubåtstillbud utrett

I november förra året hakade ubåten Östergötland fast i vajern till en fisketrål utanför Hoburgen på Gotland. Nu är Försvarsmaktens utredning av tillbudet klar.

HMS Östergötland. Foto: Ingebrikt Sjövik/Försvarsmakten

Händelsen var lyckligtvis odramatiskt, inga personer skadades och de materiella skadorna var begränsade. Fiskefartygen kunde bärga trålen och reparera den.

Försvarsmaktens utredning visar att händelsen berodde på den mänskliga faktorn. Trålarna var inte rätt klassificerade av ubåtens elever som bemannade sonaren, vilket innebar att de åtgärder som normalt ska följa vid närsituationer med fiskefartyg inte utfördes.

Ubåtsflottiljen kommer nu att genomföra utbildningsinsatser för egen personal med fokus på fiskeriverksamhet runt våra kuster. Dessutom ändrar ubåtsflottiljen sina rutiner och ser till att elever med begränsad erfarenhet av sonar alltid har stöttning av mer erfarna operatörer.