Transport av stupade svenskar försenad

På grund av dåligt väder i Afghanistan är hemtransporten av de två stupade svenskarna försenad.

Så snart vädret tillåter lyfter planet från den tyska flygbasen Marmal utanför Mazar-e-Sharif. Planet landar på Ärna flygplats utanför Uppsala där en ceremoni kommer att hållas. Media får närvara när flygplanet landar och kistorna med de stupade förs till platsen för hemkomstceremonin. Försvarsmakten kommer att tillhandahålla bilder från den del av ceremonin där media inte får närvara.

Inbjudan med mer detaljer kommer att skickas ut senare.