Trångt på "flygplatsen" HMS Carlskrona

Den 15 februari var det trångt på helikopterdäck när två helikoptrar 15B, för första gången, samtidigt stod ombord på HMS Carlskrona. Överbefälhavaren Sverker Göranson anlände till fartyget i den ena helikoptern för att få en bild av hur det går med förberedelserna för insatsen utanför Somalias kust.

Två helikoptrar ombord, ÖB anländer i helikoptern som just landar. Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten
ÖB tas emot av fartygschefen.
ÖB tas emot av fartygschefen. Foto: Anna Norén/Combat Camera/Försvarsmakten
ÖB tas emot av fartygschefen. Foto: Anna Norén/Combat Camera/Försvarsmakten

Fartygschefen Håkan Nilsson tog emot ÖB och beskrev läget ombord:
– Tiden fram till losskastning är knapp. Vi kommer att behöva göra slutliga förberedelser under förflyttningen till insatsområdet, men detta är enligt plan.

Generalen träffade även sjömännen ombord och tryckte på betydelsen av lagarbete:
– Tillsammans är det ni som besättning som bygger det lag som är en förutsättning för att fartyget ska kunna lösa sina uppgifter.

Större delen av fartygets provturer är nu avslutade och fram till losskastningen den 13 mars kommer besättningen utbildas i land samtidigt som Kockums fortsätter med installationsarbeten ombord.

HMS Carlskrona kommer att ingå i Operation Atalanta som är EU:s första marina insats. Syftet med Atalanta är att skydda FN:s livsmedelsprograms (WFP) hjälpsändningar till Somalia och sjöfarten utanför Somalias kust mot pirathotet.

HMS Carlskrona kommer att kasta loss från Karlskrona lördagen den 13 mars. Insatsen i området påbörjas den 14 april.

Under de fyra första månaderna kommer ett svensklett styrkehögkvarter (FHQ, Force Head Quarters) ombord som leder EU:s fartyg i området. Insatsen kommer att förlängas med ytterligare två månader under hösten 2010. Fartyget beräknas återkomma till hemmahamnen under första halvan av december.