Tillbud under flygning

Försvarsmaktens TP 102 Gulfstream råkade ut för ett mindre tillbud på färd mellan Saudiarabien och Sverige natten till tisdagen. Besättningen fick en varningssignal om rökutveckling i bagageutrymmet när de befann sig över Turkiet.

När besättningen fick rökvarningen begärdes tillstånd om att få göra en så kallad emergency descent, en snabb minskning av flyghöjden, med avsikt att landa i Turkiet. Samtidigt gick färdmekanikern till bagageutrymmet och hittade källan till varningen. Från en modul till ljudanläggningen kom rök och stickande lukt, men det upphörde så fort den kopplades ur. Därmed kunde nedstigningen avbrytas och färden mot Sverige återupptogs.

Försvarsmakten har dock anmält tillbudet till Haverikommissionen som nu ska utreda händelsen.