Tetra - inte så kantigt som det låter

Under Cold Response använder Flygvapnet det nya basradiosystemet första gången utomlands. Systemet är så kallat Tetrabaserat vilket är samma teknik som nyttjas i radiokommunikationssystemet Rakel som svensk polis, räddningstjänst och krisberedskap använder.

Transportabel 30-metersmast med två tetra-antenner och en flygradioantenn som ingår i Flygvapnets kommunikationsplattform ”Komnät Flygbas”. Foto: Försvarsmakten

Flygvapnets kommunikationsplattform ”Komnät Flygbas” finns under Cold Response grupperat på Bodö flygstation i Norge. För första gången har Flygvapnets transportabla Tetracontainer grupperats utomlands och nyttjats för radiotrafik på marken.

Flexibelt

– Det fina med Tetrasystemet är flexibiliteten. Det kan enkelt interagera med andra sambandsmedel. Till exempel kan en flygtekniker ute vid ett flygplan nyttja sin radio för att ringa en fast telefon. Det underlättar när mycket personal sitter inomhus i bunkerliknande byggnader där radiotäckningen är dålig, berättar förste sergeant Johan Bonin, blivande ledningssystemdriftledare i Komnät Flygbas.

Andra funktioner som blivit uppskattade är möjligheten att skicka textmeddelanden mellan radioapparater, en funktion som också snabbt blivit populär hos flygteknikerna som enkelt kan nå varandra med snabba meddelanden även i bullriga miljöer.
Totalt har förbandet grupperat en basstation och en Tetraväxel i Bodö. Stationen kopplas sedan in mot Komnät Flygbas där användarna sedan kan nå radiostationerna via de IP-telefoner förbandet har.

Radiosamband direkt från datorn

Stabsfunktioner kan dessutom nyttja sina datorer med ett litet program som heter ”Wave”. Med hjälp av programmet ihop med ett headset och några musklick kan de tala på radio utan att ha en fysisk handenhet.

Möjligheterna med Tetrasystemet är många och möjliggör helt andra arbetsmetoder än vad som tidigare varit möjligt.  Varje övning är därför viktig för att kunna anpassa systemet optimalt.