Testas inför officersutbildning

Svetten lackar och koncentrationen är stor bland dem som under veckan gör antagningstester till officersutbildningen. 2 600 av de som sökte var behöriga och av dem kommer 400 till Skövde för att testas.

Styrkan i ryggen måste räcka minst 60 sekunder. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Joakim har sökt officersprogrammet med inriktning markstrid.
Joakim har sökt officersprogrammet med inriktning markstrid. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Joakim har sökt officersprogrammet med inriktning markstrid. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

– Kom igen, häng i lite till! Göran Äärlaath peppar de testande när han leder multitestet i styrka.
Framför honom finns 30, av dem totalt 400 som under veckan kommer passera förbi, för att förutom styrketestet göra ”beep”-test som är ett sätt att beräkna kondition. Det är killar och tjejer som har sökt till någon av Försvarsmaktens olika officersutbildningar och nu gör antagningstester.

Olika tester och krav

De fysiska testerna är bara en del av de tester som genomförs. Killarna och tjejerna ska också göra ett militärt högskoleprov, ett begåvningstest som bland annat prövar det logiska tänkandet. Innan de är klara kommer de även att ha ett studievägledande samtal.

– Det gick bra, säger Joakim Tunefjord efter att ha fått full poäng i styrketestet. Jag är inte så orolig för konditionstestet heller, värnplikten på K 3 har varit bra uppladdning.
Joakim klarade max i alla delar på styrketestet vilket inte alla i gruppen gjorde. Men det betyder inte att de andra inte klarat sig utan det beror på vad de har sökt för inriktning. Kraven varierar för olika yrkesgrupper, exempelvis är de fysiska kraven för de som sökt inriktning jägare högre än för övriga. 

Från test till skola

Förutom i Skövde genomförs tester denna vecka i Boden, Enköping och Revinge hed i Skåne. Det är den sökandes bostadsort som styr vart de gör testerna. Med under veckan finns personal från olika områden i Försvarsmakten så att det studievägledande samtalet kan göras med personal som har rätt kompetens.  

Över 2600 personer med full behörighet har sökt till de 550 platser som finns på specialistofficersutbildningen och officersprogrammet. Efter veckans tester görs ett urval på vilka som går vidare till testomgång två, den genomförs för P 4:s del vecka 16 och 17. Då väntar samtal med psykolog och en professionsintervju. De som blir godkända får antagningsbesked i slutet av juni för att i höst sätta sig i skolbänken.