Tekniskt fel på Försvarsmaktens intranät

På grund av ett tekniskt fel kan ingen information om det inträffade i Afghanistan publiceras på Försvarsmaktens intranät Emil. I stället kommer Försvarsmaktens webbplats www.mil.se att användas för information till såväl anställda som allmänheten.