Tankat och klart

Bland de viktigaste funktionerna i övningen Cold Response är trossen – alltså de som tankar fordon och fyller på ammunition. En stor logistisk utmaning som ibland måste ske långt ute i svår terräng.

Jesper Brännström ser till att allt går rätt till när föraren Johan Lindberg får sin lastbil fylld med diesel. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Plutonchef Simon Nilsson vid sin ledningsbil.
Plutonchef Simon Nilsson vid sin ledningsbil. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Jesper Brännström och Joakim Bergdahl från tolo-plutonen uthärdar kylan.
Jesper Brännström och Joakim Bergdahl från tolo-plutonen uthärdar kylan. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
I kraftig vind och cirka 10 minusgrader tankas lastbilarna upp en efter en.
I kraftig vind och cirka 10 minusgrader tankas lastbilarna upp en efter en. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Plutonchef Simon Nilsson vid sin ledningsbil. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Jesper Brännström och Joakim Bergdahl från tolo-plutonen uthärdar kylan. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
I kraftig vind och cirka 10 minusgrader tankas lastbilarna upp en efter en. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Långt inne i Nordnorge, utanför samhället Bjerkvik, gör sig soldater i den svenska jägarbataljonen redo att tanka upp sju lastbilar med diesel. Därefter ska 25 bandvagnar från hemvärnet få bensin. Ett scenario som skulle kunna bli rörigt, men fordonen står i en prydlig rad och väntar.

Ansvarig för tankningen är fänrik Simon Nilsson som är chef för toloplutonen från Norrbottens regemente. ”Tolo” står för tanknings- och laddningsomgång. Plutonens uppgift är att förse de stridande förbanden med drivmedel och ammunition.

Välplanerad tankning

Plutonen har två drivmedelsfordon, en stor grön dumper, som lätt kan ta sig fram i eländig terräng, och en lastbil. På dessa lastas stora tankcontainrar som vardera rymmer totalt 10 kubikmeter fordonsbränsle, varav 7 kubik är diesel och 3 kubik är bensin. Vid ledningsbilen står Simon Nilsson och dirigerar fram lastbilarna, en och en, som sedan kör en enkelriktad slinga fram mot tankplatsen. Allt för att säkerheten inte ska äventyras.

Vid bränsletanken står soldaterna Joakim Bergdal och Jesper Brännström från toloplutonen redo att hjälpa till att tanka lastbilen som står på tur. 
– Det fungerar bra. Tankningarna är alltid välplanerade och det är jätteviktigt, säger Jesper Brännström.

Nästan 400 liter diesel gick det i Volvo-lastbilen och föraren Johan Lindberg tackar för sig och rullar vidare. Nästa uppgift för toloplutonen är nu att fylla upp sina stora tankar med nytt bränsle för kommande behov från de stridande förbanden.