Talman Per Westerberg besökte Afghanistan

Sveriges talman Per Westerberg besökte utlandsstyrkan i Afghanistan den 4-6 februari. Försvarsmaktens generaldirektör Ulf Bengtsson och arméinspektören general Berndt Grundevik deltog också vid besöket.– Jag har mött en positiv och optimistisk stämning i Mazar-e-Sharif, säger Per Westerberg.

Soldaterna samlade för att lyssna till talman Per Westerberg vid den svensk-finska Camp Northern Lights. Foto: Försvarsmakten
Talman Per Westerberg och överstelöjtnant Gustaf Wallerfelt, ställföreträdande kontingentschef vid FS 18.
Talman Per Westerberg och överstelöjtnant Gustaf Wallerfelt, ställföreträdande kontingentschef vid FS 18. Foto: Försvarsmakten
Vid besök hos EOD-gruppen (Explosive Ordnance Disposal) på Camp Northern Lights, fick talmannen pröva hur man med hjälp av minsökare och minpik hittar vägbomber.
Vid besök hos EOD-gruppen (Explosive Ordnance Disposal) på Camp Northern Lights, fick talmannen pröva hur man med hjälp av minsökare och minpik hittar vägbomber. Foto: Försvarsmakten
Dr Reuter vid det tyska fältsjukhuset berättar om verksamheten för besökarna.
Dr Reuter vid det tyska fältsjukhuset berättar om verksamheten för besökarna. Foto: Försvarsmakten
Talman Per Westerberg och överstelöjtnant Gustaf Wallerfelt, ställföreträdande kontingentschef vid FS 18. Foto: Försvarsmakten
Vid besök hos EOD-gruppen (Explosive Ordnance Disposal) på Camp Northern Lights, fick talmannen pröva hur man med hjälp av minsökare och minpik hittar vägbomber. Foto: Försvarsmakten
Dr Reuter vid det tyska fältsjukhuset berättar om verksamheten för besökarna. Foto: Försvarsmakten

Frågorna vid besöket var många och initierade och besökarna fick ta del av ett digert program med möten och intryck. De besökte bland annat OMLT – Operational Mentor and Liaison Team, som arbetar med att utbilda den afghanska armén.
– Vi lever, tränar och strider med afghanerna i den andra kåren, säger överstelöjtnant Tony Petersson, chef för de svenska OMLT-officerarna.
– På sikt ska det arbete som OMLT genomför leda till att afghanerna själva kan ta ansvar för sin säkerhet, och det är ingen tvekan om att de gör framsteg. Officerarna i andra kåren planerar numera sina egna operationer och vi stödjer dem i deras arbete.

Sjukvårdsberedskap

Vid besöket på flygbasen Marmal en dryg halvtimmes resa från den svensk-finska campen visade den tyska Isaf-enheten upp militärsjukhus och helikopterresurser. Överste Bengt Sandström, ny biträdande chef för Isafs norra kommando, berättade om de positiva tecken som blir allt mer tydliga i området.

Besökarna fick också en ingående beskrivning av var de nya helikopterresurser som är under uppbyggnad kommer att placeras.

Djupare förståelse

Talman Per Westerberg uttryckte en djupare förståelse för verksamheten:
– Min son gjorde utlandstjänst i Liberia och jag har ett stort intresse för dessa frågor. Det debatteras mycket om Afghanistan i riksdagen – något som är positivt. Genom att vara på plats här nere får vi en djupare förståelse för verksamheten.

Vid mötet med soldater ur FS 18 utryckte talman Per Westerberg sin uppskattning för att de velat ställa upp för Afghanistan, som är en mycket viktig del av svensk försvars- och utrikespolitik.

Efter besöket i Mazar-e-Sharif fortsatte resan till Kabul där svenska ambassaden tog emot.