Sveriges första ubåtschef som är kvinna

Paula Wallenburg heter Sveriges första ubåtschef som är kvinna och som nu 15 år efter inryck till värnpliktstjänstgöring tagit befälet över sin egen ubåt.

Paula Wallenburg, Fartygschef för ubåten HMS Södermanland. Foto: Ingebrikt Sjövik
Fartygschefen på däck.
Fartygschefen på däck. Foto: Ingebrikt Sjövik
Fartygschefen på däck. Foto: Ingebrikt Sjövik
Paula ryckte in i värnplikt som frivillig sonaroperatör på ubåt 1995, i dag är hon fartygschef. Förutom ett år på skonerten HMS Gladan som skeppare och några år av studier vid Militärhögskolan och Försvarshögskolan har Paula enbart tjänstgjort på ubåt.

Från första början var hennes tanke att efter sin värnpliktstjänstgöring studera vidare civilt, men då året inom Försvarsmakten påvisade det viktiga arbetet som ubåtarna genomför samt den fantastiska gemenskapen ombord beslutade hon sig för att söka till officer. Som ubåtsofficer tycker Paula att känslan av att göra något viktigt för Sverige och vårt lands säkerhet är det som motiverar henne mest.

HMS Södermanland är namnet på den ubåt som Paula har tagit befälet över. Det är en ubåt som i början av 2000-talet moderniserades med luftoberoende maskiner. Ubåten har även tillförts ett nytt ledningssystem vilket gör arbetet ombord intressant och utmanande.