Svenska folkets stöd betyder mycket

Det råder stor förstämning på den svenska campen i Mazar-e-Sharif, Afghanistan. Det har gått två dagar sedan kapten Johan Palmlöv och löjtnant Gunnar Andersson samt den lokalanställda tolken Mohamad Shahab Ayouby stupade i ett attentat under en patrull.

Avsked i kapellet på Camp Northern Lights. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Avsked i kapellet på Camp Northern Lights.
Avsked i kapellet på Camp Northern Lights. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Kamraterna tar avsked vid kapellet Camp Northern Lights.
Kamraterna tar avsked vid kapellet Camp Northern Lights. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Ställföreträdande kontingentschef Gustaf Wallerfelt tar emot de stupade tillsammans med präst och hedersvakt.
Ställföreträdande kontingentschef Gustaf Wallerfelt tar emot de stupade tillsammans med präst och hedersvakt. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Avsked i kapellet på Camp Northern Lights. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Kamraterna tar avsked vid kapellet Camp Northern Lights. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Ställföreträdande kontingentschef Gustaf Wallerfelt tar emot de stupade tillsammans med präst och hedersvakt. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten

Nu pågår arbetet för fullt med att stötta de soldater som stod nära de stupade svenskarna. Det sker främst genom kamratstöd. En krishanteringsgrupp hjälper också till i processen samtidigt som hela förbandet ställer upp och utför sin uppgift likväl som att hjälpa till där det behövs, utöver ordinarie tjänst.

Stödet hemifrån är viktigt

Omvärldens ögon har nu stort fokus på svenskarnas insats, och kondoleanserna strömmar in.

– Vi är tacksamma för det stöd vi fått från vänner och bekanta och från svenska folket, säger löjtnant Mattias Isaksson, plutonchef vid skyttekompaniet, samma kompani som de stupade svenskarna tillhörde. Chefen för kompaniet, major Mikael Wendt, och soldaterna ur Bravoplutonen vill också tacka för allt stöd.

Förutom hälsningar och brev från vänner och familj har förbandet mottagit mängder av kondoleanser från officiella svenska representanter. Konungen, Statsministern, alla svenska politiska partier och hemförbandet Livgardet är några av dem som skickat hälsningar. Det är också många som hört av sig via förbandets anhörigblogg.

– Det här ger oss extra styrka att gå vidare och fortsätta vårt viktiga arbete. Johans och Gunnars död får inte vara förgäves, säger överstelöjtnant Gustaf Wallerfelt, ställföreträdande kontingentschef.

Tid för avsked

Förbandets soldater har möjlighet att ta ett värdigt avsked i förbandets kapell, inne på Camp Northern Lights. Stämningen är sansad och lugn, både i verksamheten och bland soldaterna.

En ceremoni kommer att genomföras i samband med att de stupade svenskarna lämnar campen för transport hem till Sverige. Även på militärflygplatsen på Camp Marmal kommer det att ske en minnesstund innan avfärden.