Strategiska reserven skickas som stöd till FS18

En del av den strategiska reserven kommer att stödja förbandet i Afghanistan. Stödet är ett planerat led i ordinarie verksamhet och syftar till att avlasta förbandet under nuvarande situation.

Detta innebär att det finns tid för återhämtning och sorgarbete för drabbad personal på FS18. Dessutom bibehålls möjligheten att fortsätta ordinarie verksamhet med full kraft.

Stödet utgår från 313 skvadronen (strategiska reserven) på K3 i Karlsborg. De planeras att åka nästa vecka.

Antalet är plutons storlek, cirka 30 stycken. Stödet var planerat innan, men tidigareläggs.

Strategiska reserven har tidigare nyttjats under bland annat överlämning och ledigheter.