Stora planer för vårens övningar

Under maj månad kommer soldater från hela Sverige att öva i Skåne. Övningarna är de sista av en lång i en serie som pågår under hela våren och är ett slutprov för den sista kullen värnpliktiga.

Major Christian Edwardsson visar var övningarna ska vara. Den svartvita bilden är en påminnelse om vem som skulle råka illa ut om Christian och hans kollegor gör fel. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Att öva i bebyggelse är helt nödvändigt för att nå målen för övningen. Bilden är från Malmö 2007.
Att öva i bebyggelse är helt nödvändigt för att nå målen för övningen. Bilden är från Malmö 2007. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Hela konfliktskalan kommer att övas, från samverkan till strid.
Hela konfliktskalan kommer att övas, från samverkan till strid. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
En patrull under Försvarsmaktsdagarna i Ystad 2009.
En patrull under Försvarsmaktsdagarna i Ystad 2009. Foto: Anja Edvardsson, P 7
Att öva i bebyggelse är helt nödvändigt för att nå målen för övningen. Bilden är från Malmö 2007. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
Hela konfliktskalan kommer att övas, från samverkan till strid. Foto: Anja Edvardsson/Försvarsmakten
En patrull under Försvarsmaktsdagarna i Ystad 2009. Foto: Anja Edvardsson, P 7

I övningarna kommer cirka 4500 personer med 100-tals strids- och hjulfordon delta. Att så många är med beror på att det är det enda sättet att öva större enheter, något som är nödvändigt för att Försvarsmakten ska vara beredd att lösa uppgifter såväl nationellt som internationellt. Under våren kommer flera övningar i stigande svårighetsgrad att förbereda deltagarna. Personal och värnpliktiga kommer från: P 7 inklusive Hemvärnet, P 4, I 19, Lv6, K 3, Ing 2, F 17, A 9, Livgardet, Skyddscentrum, Trängregementet, Ledningsregementet och Luftstridsskolan. Många av soldaterna och officerarna som deltar kommer att åka utomlands inom kort. En del kommer att ingå i Nordic Battlegroup eller i den strategiska reserv som ska sättas upp på P 7.

Förberedelserna har pågått under lång tid. En av dem som varit med från början är major Christian Edwardsson.
– Just nu håller vi på att planera övningarna ner på detaljnivå. Hösten 2008 drog vi upp de stora riktlinjerna. Ett par personer från varje förband har varit med från början. Nu blir det fler och fler. Jag ser fram att det snart är dags, säger han.

Den första övningen kallas Systemträningsövning 10, STÖ 10. I stort kan man säga att STÖ 10 är en kontroll att allt fungerar: att chefens order når ut via säkra radiosystem kompanichef, plutonchef och ut till gruppchef, att flyg kan stödja trupp på marken om det behövs, att mat kommer ut till soldaterna och att ”skadade” soldater snabbt får hjälp.

Under den sista övningen, Joint Challenge 10, JC 10, sätts allt på sin spets. Målet är att deltagarna ska kunna hantera konflikter längs hela konfliktskalan, från fred och humanitär hjälp till krig och strid. Under övningen förekommer moment – många hämtade från verkligheten – som ska efterlikna situationer en soldat måste vara redo att möta. Vissa kommer att göra patruller till fots och i fordon där syftet är att möta befolkningen på ett bra sätt. Andra kommer att stöta på – och helst upptäcka - hemmagjorda bomber (IED:er) längs vägarna. Många kommer också att hamna i strid, där det egna vapnet kommer att behövas, liksom understöd från andra enheter, kanske flyg. Om inte så många förband hade varit på plats, hade inte alla förmågor och nivåer kunnat övas.

Delar av övningen kommer att ske på de övnings- och skjutfält som tillhör P 7: Revingehed, Björka, Ravlunda och Rinkaby. Dessutom kommer stora delar av övningen vara i områden där vi sällan övar: i och kring Ljungbyhed, Hörby, Kristianstad, Åhus, Ystad och Köpingebro.
– I dag sker mycket av vårt arbete i städer – därför måste vi öva i bebyggelse.
 
Dessutom finns ytterligare en dimension av att öva i städer. Då måste man, precis som Försvarsmakten gör utomlands, ta hänsyn till civila.
– Jag tycker att det är bra att vi måste öva i städer – det är där våra egentliga uppdragsgivare, medborgarna, finns. Det är bra att folk får se vad vi gör, säger Christian.

Du får gärna titta när vi övar, men var försiktig. Gå inte i närheten av stora fordon, och lyssna på de militärer som finns på platsen. Vid behov kommer de att dela ut hörselskydd – använd dem! Längre fram kommer tider och platser när det är lämpligt att titta att aviseras, bland annat på mil.se. Vill du titta närmare på vagnar och utrustning och prata med soldaterna, kom gärna till Regementets dag på P 7 den 6 juni.