Stor vilja att fortsätta lösa uppgifterna

- Mitt starkaste intryck är att förbandet FS 18 har en stor vilja att fortsätta lösa sina uppgifter trots den tragiska händelsen den 7 februari. Det säger den operativa chefen på armétaktisk stab (ATS) överste Lars Hammarlund efter att ha tillbringat en vecka med den svenska styrkan i Afghanistan.

Överste Lars Hammarlund på svenska campen i Afghanistan Foto: Försvarsmakten

Överste Lars Hammarlund är den första högre chef från ATS som besöker förbandet sedan de tragiska händelserna i början av februari då två officerare och en lokalanställd tolk stupade.

– Jag och mina kollegor är här på uppdrag av armétaktisk chef för att göra den uppföljning av verksamheten som vi gör med varje förband i utlandsstyrkan. Vid detta besök råder samtidigt speciella omständigheter och därför är det också särskilt viktigt att visa att förbandet har stöd hemifrån, säger Lars Hammarlund.

Följer upp verksamheten

Lars Hammarlund berättar att grunduppdraget är att följa upp hur verksamheten fungerar och hur orderverken följs, samt ta med underlag hem för framtida planering och beslut.

– Det är viktigt att vi som leder verksamheten hemifrån lyssnar på förbandet och försöker förstå hur det upplever förutsättningarna för verksamheten i insatsområdet, säger Lars Hammarlund.  

Förbandet leds operativt av Isaf medan ATS stödjer förbandet med logistik, underhåll, personaltjänst, krishantering mm. Chefen för det svenska PRT:t (Provincial Reconstruction Team) i Mazar-e-Sharif tar order från Isafs norra kommando.

 Alla truppbidragande länder bestämmer vid gemensamma möten vilka resurser de olika länderna ställer till Isaf:s förfogande för att lösa uppgifterna. Insatsen i Afghanistan inleddes 2001 och består idag av totalt 87 000 soldater från 43 olika länder. Sverige bidrar med ca 500 soldater.

Stöd till funktionerna

Förbandet i Afghanistan kan i allt väsentligt liknas vid hur ett förband är organiserat hemma i Sverige. Den stora skillnaden är att förbandet är insatt. Vilket i det här fallet betyder att man bedriver skarp verksamhet i ett insatsområde utomlands, att verksamheten bedrivs dygnet runt och att avståndet till Sverige är långt.

På Camp Northern Lights samlas alla funktioner som behövs för att kunna bedriva den operativa verksamheten. Här finns sektioner som har hand om allt från logistik och underhåll till samband och operationsplanering samt personaltjänst. Dessutom finns ATS framskjutna logistikstöd grupperat på den tyska campen Marmal vid flygplatsen i Mazar-e-Sharif.

Förutsättning för kontinuitet

Uppföljningen från ATS ger förutsättningar för både utveckling och kontinuitet i verksamheten.

– Eftersom hela förbandet byts ut med jämna mellanrum, avstånden är långa och de lokala förutsättningarna i insatsområdet förändras så är det viktigt att vi följer upp så att stödet hemifrån blir rätt. Vårt jobb är också att hjälpa förbandet att prioritera och göra rätt saker, avslutar Lars Hammarlund.