Soldater från Ing 2 på spåret

Femtiotalet soldater och befäl på Ing 2 skottade natten till torsdagen snö på rangerbangården på Nässjö central. Det var efter en begäran om stöd från Banverket till Försvarsmakten som Ing 2 fick uppdraget att hjälpa till.

Ingenjörsoldater på plats på rangerbangården i Nässjö. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Civilmilitär samverkan inför röjningsuppdraget.
Civilmilitär samverkan inför röjningsuppdraget. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
En växel friläggs av soldater från Ing 2.
En växel friläggs av soldater från Ing 2. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
Civilmilitär samverkan inför röjningsuppdraget. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten
En växel friläggs av soldater från Ing 2. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten

Det var inga problem att under onsdagen mobilisera en styrka om femtio frivilliga vid Ing 2. Efter en omfattande säkerhetsutbildning och lite vila under onsdagseftermiddagen var styrkan på plats i Nässjö klockan 21.00. Att uppdraget genomfördes nattetid beror på att strömmen på stora delar av bangårdsområdet måste vara avstängd av säkerhetsskäl. Under natten påverkas tågtrafiken mindre av dessa störningar.

Uppgiften för styrkan från Ing 2 var att frilägga ett 60-tal så kallade växlar på rangerbangården från snö och is. Soldaterna var utrustade med snöskyfflar och entreprenadföretaget Strukton Rail AB bidrog med maskinresurser. Tillsammans arbetade civila och militärer natten igenom och arbetet gick fortare än beräknat. Eftersom uppgiften med växlarna löstes väl inom tidsramen underlättade också soldaterna för resenärerna genom att skotta perronger.

Ing 2 ska enligt uppgiften som är ställd vara beredd att hjälpa Banverket fram till lunchtid på fredag. Om det finns ett behov av ytterligare skottning i Nässjö återstår nu att se.