Skoldivisionen infryst på båda sidorna av Sverige

Sjöstridsskolans nya skolfartyg ligger nu infrysta i isen på två olika platser i vårt avlånga vinterland. Två av fartygen, HMS Arcturus och HMS Argo befinner sig i hemmahamnen i Karlskrona, medan de två andra fartygen HMS Altair och HMS Antares befinner sig vid Djupviks varv på Tjörn. Där är man i dagarna precis klara med garantiöversyner samt årsöversyn.

Sjöstridsskolans nya skolfartyg fartyg ligger infrysta i isen på två olika platser i Sverige. Foto: Försvarsmakten
Hela Västkusten, Öresund samt Karlskrona skärgård är isbelagd.
Hela Västkusten, Öresund samt Karlskrona skärgård är isbelagd. Foto: Försvarsmakten
Hela Västkusten, Öresund samt Karlskrona skärgård är isbelagd. Foto: Försvarsmakten

Planen var att fartygen skulle ha lämnat varvet under innevarande vecka för att ombasera till örlogshamnen i Karlskrona. Dessvärre medger inte isläget detta, då hela Västkusten, Öresund samt Karlskrona skärgård är isbelagd. Skolfartygen är konstruerade i aluminium och är inte lämpade för gång i is.

Skoldivisionens plan var att påbörja utbildning redan under vecka 7 med elever från de marina förbanden. Utbildning som nu tyvärr måste ställas in av ovanstående skäl.

Under vecka 10 är planen att de elever som nyligen påbörjat utbildning mot högre nivå i SSS regi mönstrar ombord och genomför fem veckors praktik till sjöss. Syftet med deras utbildning är att de ska höja sin nautiska kompetensnivå. Utbildningen vid skoldivisionen är en del i en sammanhållande kurs som pågår under i stort sett hela 2010.

Skoldivisionens huvudsakliga verksamhet under året är att utbilda elever från officersprogrammets nautiska profil. Skoldivisionen genomför under 2010 även utbildning av aspiranter i sjömanskap under våren. Huvudsyftet där är att de ska få en insikt i livet och verksamheten ombord på ett örlogsfartyg.

Skoldivisionen disponerar i dag fyra nya skolfartyg. Ytterligare ett fartyg (HMS Astrea) är under leverans från FMV till Försvarsmakten. De nya skolfartygen har visat sig vara mycket bra plattformar för såväl grundläggande utbildning, som utbildning för erfarna navigatörer från våra marina förband.