Samordning mellan enheter i Adenviken

Tidigt på morgonen den 5 februari 2010 utsattes det Antigua och Barbuda-flaggade fartyget M/V Ariella för en attack från somaliska pirater som lyckades komma ombord för att ta kontroll över fartyget. Ariella ingick i en så kallad grupptransitering inom den internationella rekommenderade transitkorridoren (IRTC) i Adenviken där fartygen övervakas av olika länders örlogsfartyg som finns i området.

En helikopter landar på HMS Carlskrona som tar över ledningen av fartygen i Eunavfor den 14 april. Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten
M/V Ariella.
M/V Ariella. Foto: Eunavfor
Det italienska skeppet ITS Etna.
Det italienska skeppet ITS Etna. Foto: Eunavfor
M/V Ariella. Foto: Eunavfor
Det italienska skeppet ITS Etna. Foto: Eunavfor

I arbetet med att förhindra piratverksamheten ibland annat Adenviken bidrar förutom sammansatta grupper av fartyg från Nato och EU även enskilda nationer som till exempel Ryssland, Indien, Kina och Iran. Totalt finns cirka 40 örlogsfartyg från olika länder i området kring Adenviken, Somaliska bukten och delar av Indiska oceanen. Uppgiften är att övervaka och eskortera handelsfartyg genom ett område som är väldigt utsatt för piratverksamhet.

Ariellas kapten sände ut en varning där han berättade att fartyget var utsatt för en attack. Meddelandet uppmärksammades av det indiska örlogsfartyget Tabar som skickade ut ett alarmmeddelande till enheterna i området. Ett franskt sjöövervakningsflygplan (MPA) från Eunavfor var snabbt på plats och bekräftade att det fanns beväpnade pirater ombord på Ariella. Besättningen ombord på flygplanet tog kontakt med det danska örlogsfartyget Absalon ingående i den från Nato sammansatta fartygsgruppen 508 som då snabbt närmade sig Ariella.

Besättningen ombord på Ariella hade under attacken låst in sig i ett säkert utrymme i fartyget. De meddelade Absalon att de var säkra. I och med det beslutades att skicka ombord specialstyrkor från danska fartyget Absalon som kunde konstatera att piraterna hade lämnat fartyget. Ariella kunde därmed fortsätta sin färd genom Adenviken.

Den 11 februari 2010 släpptes ett fartyg, Win Far 161 från Indien, som varit kapat sedan den 6 april 2009. Antalet fartygspassager genom Adenviken uppgår till mellan 25 000 och 30 000 per år. Just nu är sju fartyg kapade och 161 personer hålls som gisslan.

Från december leder Italien Eunavfors styrka i Adenviken från fartyget Etna. Den 14 april tar Sverige över ledningen i området. Flottiljamiral Jan Thörnqvist blir styrkechef och kommer att leda fartygen i Eunavfor från HMS Carlskrona med hjälp av en internationellt sammansatt stab.