Röjer handgranater på lekplats

Det svenska EOD-teamet har haft mycket att göra den senaste tiden med att röja upphittade granater av olika slag. Det senaste uppdraget var att röja två handgranater som hittats av barn på en äng där dessa ofta brukar leka. Granaterna saknade sprint och grepe så det var med livet som insats som barnen lekte i området.

EOD-teamet förbereder sprängning av granaterna och riggar sprängdeg, splitterskyddsrör och sandsäckar. Foto: EOD-teamet KS 20
En rejäl smäll, massa sand i luften och sen är lekplatsen säker igen.
En rejäl smäll, massa sand i luften och sen är lekplatsen säker igen. Foto: EOD-teamet KS 20
Sjukvård, larmstyrka och EOD-teamet har grupperat.
Sjukvård, larmstyrka och EOD-teamet har grupperat. Foto: EOD-teamet KS 20
En rejäl smäll, massa sand i luften och sen är lekplatsen säker igen. Foto: EOD-teamet KS 20
Sjukvård, larmstyrka och EOD-teamet har grupperat. Foto: EOD-teamet KS 20

Det var i söndags eftermiddag som fordonskolonnen med sjukvård, larmstyrkan och EOD-teamet, (Explosive Ordnance Disposal) lämnade Camp Victoria för att åka till byn Magura, en knapp timme sydväst om Pristina. Väl på plats mötte de Kosovo Police som visade var granaterna låg och pekade ut vilken typ av granater det var genom att använda ID-kartan.

ID-kartan är i fickformat och innehåller skisser på en mängd olika granater och minor. Den är framtagen för att snabbt och enkelt kunna identifiera vilken typ av granat som hittats genom att upphittaren pekar på ID-kartan. Alla poliser har en ID-karta och de kan med ganska stor säkerhet rapportera vilken typ av granat som hittats.

Efter att larmstyrkan spärrat av området och sjukvårdarna grupperat på säkert avstånd, gick EOD-personalen iklädda sin speciella skyddsutrustning fram till granaterna. Efter identifiering och dokumentering genomfördes riggning av sprängdeg, splitterskyddsrör och en massa sandsäckar. Klockan 18:20 sprängdes de bägge handgranaterna, uppgiften var löst, lekplatsen säker igen och de svenska teamen packade ihop sin utrustning och åkte hem till Camp Victoria.

Tidigare i år har den svenska styrkan röjt flera handgranater, spränggranater, rökgranater samt en rejäl 8 cm GRG-granat. Den hittades i byn Laplje Selo i samband med grävning av kabeldike. Plötsligt låg det en granat i grävskopan. Arbetet avbröts, Kosovo Police samt det svenska EOD-gruppen kallades till platsen.

Efter observation togs beslutet att spränga granaten på plats; trots närhet till bostads- och affärsbyggnader. Fem lastpallar med 250 sandsäckar kördes fram och staplades försiktigt över granaten och splitterskyddsröret. Allt gick som planerat och granaten sprängdes utan några som helst skador på närliggande byggnader. Efter sprängningen återstod ett antal timmars städning för att ta reda på resterna av sandsäckarna.

Återigen har EOD-teamet röjt granater för glada och tacksamma invånare i Kosovo. Ett livräddande arbete som bygger goodwill för KFOR och den svenska kontingenten.