Presskonferens på Livgardet

Livgardet inbjuder media till presskonferens med anledning av söndagens händelser i Mazar-e-Sharif i Afghanistan där två svenska officerare anställda vid Livgardet stupade, en tolk dödades och en soldat skottskadades lindrigt.

När: Måndag den 8 februari kl 14:00

Var: Soldathemmet, Livgardet, Kungsängen

Soldathemmet ligger utanför Livgardets grindar. Inget inpasseringstillstånd eller fotograferingstillstånd behövs.

För mer information kontakta Björn Westerdahl, tjänsteförrättande informationschef Livgardet, 08-584 540 19 eller 0705-52 96 89.