På patrull i fiendeland

Den multinationella enheten har växt i styrka i området kring Bardufoss. Norr om Bjerkvik finns motståndarstyrkorna på flera platser redo att försvara sina intressen och har det senaste dagarna förstärkt sina ställningar. – Terrängen här är till vår fördel och ger oss nödvändigt skydd från sidan och goda möjligheter till rörlighet, berättar förste sergeant Daniel Norman.

Skyttesoldater ur Norrbottens regemente på patrull i fiendeland, ledda av förste sergeant Daniel Norman. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
För att fördröja angriparens framfart mineras viktiga områden, här placerar Filip Kindahl ut minor.
För att fördröja angriparens framfart mineras viktiga områden, här placerar Filip Kindahl ut minor. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Oskar Eriksson är eldberedd.
Oskar Eriksson är eldberedd. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldaterna disponerar pansarskott för att kunna sätta stopp för fiendens stridsfordon.
Soldaterna disponerar pansarskott för att kunna sätta stopp för fiendens stridsfordon. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
För att fördröja angriparens framfart mineras viktiga områden, här placerar Filip Kindahl ut minor. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Oskar Eriksson är eldberedd. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldaterna disponerar pansarskott för att kunna sätta stopp för fiendens stridsfordon. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Höga fjäll omger en starkt kuperad och kurvig Europaväg 6 i vinterskrud. Snön vid sidan av vägen ligger orörd så när som på ett rävspår i pudersnön. Det är minus 22 grader och knarrar under fötterna för varje steg.
– Vi har förberett oss under två dagar. Bland annat har vi minerat på flera ställen, förbättrat skyddet, gjort patrullspår och spårat till alternativa stridsställningar, säger Daniel Norman.
Daniel leder förberedelserna för de 22 soldaterna ur livkompaniet vid Norrbottens pansarbataljon i Boden, som utgör skyttetropp under övningen.
– Vi har också förövat vår uppgift att fördröja den multinationella styrkans framryckning längs E6:an ner mot Bjerkvik. Våra stridsställningar är optimala, stridsmoralen är hög, vi är helt enkelt färdiga till strid, fortsätter Daniel.

Hårt motstånd

På avstånd skymtar man att det finns fler enheter i området. Siluetterna från stridsfordonens eldrör avtecknar sig mot fjällen. Inte långt från soldaten Oskar Erikssons stridsställning rullar fyra Leopardstridsvagnar förbi så att marken vibrerar.
 – Jag känner mig vältränad och väl förberedd på uppgiften. Det är intressant att delta i en övning med andra nationer och se hur de gör och vilka grejor de har. Här kommer den multinationella styrkan garanterat att stöta på hårt motstånd, säger Oskar.
Oskar ingår normalt i en av pansarbataljonens vakt- och insatsplutoner. Halva styrkan deltar på ”fiendesidan” i övning Cold Response och övriga plutonen sköter ordinarie tjänst hemma på regementet i Boden.