På krigshistorisk mark

En fläkt av krigets fasor märktes tydligt för svenska officerare på söndagen. För att visa respekt för de stupade soldaterna vid slaget om Narvik 1940 genomfördes en enkel minnesceremoni.

Överste Olof Granander rättar till kransen vid minnesstenen. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
De svenska officerarna för en krans till minnesstenen över stupade soldater i slaget om Narvik.
De svenska officerarna för en krans till minnesstenen över stupade soldater i slaget om Narvik. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Den svenska krasen vid minnesstenen, tillsammans med en norsk krans.
Den svenska krasen vid minnesstenen, tillsammans med en norsk krans. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
De svenska officerarna för en krans till minnesstenen över stupade soldater i slaget om Narvik. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Den svenska krasen vid minnesstenen, tillsammans med en norsk krans. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Chefen för den svenska kontingenten på Cold Response, överste Olof Granander, ledde en kort svensk minnesceremoni på söndagen. Ceremonin hölls för att hedra de soldater som 1940 dog under slaget i Narvik, som för oss nordbor är ett av andra världskrigets mest kända slag.

Strax före klockan tio på söndagen samlades 17 svenska officerare invid kyrkogården i Narvik. Framme vid minnesstenen för de norska soldaterna lades en krans ned och Olof Granander höll ett kort tal. 
– Vi gör detta för att hedra de soldater som stupat här, sade han bland annat, gick ned på knä och rättade till banden som det stod ”Officerare ur SWECON 2010” på och beordrade därefter en tyst minut.

Efter detta gick de svenska officerarna sakta runt på kyrkogården. Under tystnad tittade de på minnesstenar över stupade soldater från Norge, Polen, Frankrike, Tyskland och Storbritannien.

Det var under några vårmånader 1940 som hela världen följde händelserna vid Narvik. Tyska och österrikiska styrkor skulle inta hamnen vilket ledde till våldsamma strider mellan Tyskland och de allierade.

Nära 70 år senare stannar några svenska officerare till vid den engelska minnesstenen. Även här finns en stor krans, nedlagd av den brittiska kontingenten på övningen, och bredvid finns ett flertal enskilda soldaters gravstenar. Där kan skärvor ur historien urskiljas. Soldaten WM Muddle avled den 10 april 1940. Han var matros på den brittiska jagaren Hardy, som blev hårt beskjuten och till sist strandsattes just den dagen.