Övar för strid i stadsmiljö

– Vi kommer att vara mycket i bebyggelse på slutövningen, så vi försöker lära oss så mycket som möjligt här, säger värnpliktige soldaten Johan Karlehag. Han pratar om den övning i ”strid i bebyggelse” som Luftstridsskolans tredje kompani genomför under veckan.

Under veckan har Luftstridsskolans tredje kompani som utbildas inom lätt infanteri övat strid i bebyggelse. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Soldaterna övar olika moment, här genomsöker de en byggnad.
Soldaterna övar olika moment, här genomsöker de en byggnad. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Efter varje genomgång går befäl och soldater igenom vad som kan göras bättre nästa gång.
Efter varje genomgång går befäl och soldater igenom vad som kan göras bättre nästa gång. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Johan Karlehag tycker att övningen är kul trots det höga tempot. Han  trivs bra i lumpen och har sökt vidare till officersprogrammet.
Johan Karlehag tycker att övningen är kul trots det höga tempot. Han trivs bra i lumpen och har sökt vidare till officersprogrammet. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Soldaterna övar olika moment, här genomsöker de en byggnad. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Efter varje genomgång går befäl och soldater igenom vad som kan göras bättre nästa gång. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Johan Karlehag tycker att övningen är kul trots det höga tempot. Han trivs bra i lumpen och har sökt vidare till officersprogrammet. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

På Livgardets anläggning för strid i bebyggelse ekar skotten mellan väggarna. Mellan husen rycker en grupp soldater fram och spejar efter fiender i fönstren. Lätta snöflingor dansar i den iskalla vinden. De sju minusgraderna känns som betydligt fler.

En annan grupp springer snabbt fram mot ett hus längre bort. Efter klartecken från gruppchefen går de snabbt in i huset och söker i tur och ordning igenom alla rum. När de gått igenom alla rum är huset säkrat, som det heter på militärspråk. Nu avbryts momentet. Gruppen och befälen går tillsammans igenom erfarenheter medan de är färska i minnet. Hur gick det? Vad har vi lärt oss? Vad ska vi tänka på till nästa gång?

Lätt infanteri

Vid sidan av står andra grupper och väntar på sin tur att öva. De får ständiga påminnelser om att hålla koll på känsel i fingrar och tår och titta efter köldfläckar i varandras ansikten. Några joggar en sväng för att hålla värmen.

Luftstridsskolan (LSS) har lånat anläggningen för strid i bebyggelse under veckan. Där finns förutsättningar för att på ett realistiskt sätt öva i stadsmiljö. Kunskapen är viktig eftersom moderna konflikter ofta utspelas i städer.
– Vi övar ett antal olika moment, berättar Peter Johnsson, som är ställföreträdande kompanichef, till exempel framryckning längs gata, försvar av byggnad, genomsökning och rensning av byggnader. Dessutom har soldaterna bott i det som vi kallar kvartersförläggning, det vill säga i källarlokaler och de har även bott i tält i förrådslokaler.

LSS tredje kompani utbildar soldater inom det som kallas lätt infanteri. Målsättningen är att de efter muck ska kunna söka internationell tjänst. Efter den grundläggande soldatutbildningen har soldaterna genomgått befattningsutbildning, som är specifik för den uppgift man har, till exempel granatgevärsskytt eller kulspruteskytt. Den här veckan övar man gruppvis och senare i vår ska man ha en kompaniövning.
 
– Jag tycker att det går bra, säger 1:e sergeant Mikael Åfeldt. Man kan se att soldaterna utvecklas hela tiden. Vi har gått igenom grunderna för strid i bebyggelse förra veckan hemma på LSS och nu bygger vi vidare på det med de bättre förutsättningar som finns här.

Slutövning i maj

I maj kommer kompaniet att delta i Nordic Battlegroups övning i Skåne. Det blir samtidigt slutövning för soldaterna eftersom de muckar i slutet av juni.

– Vi är oftast i skogen när vi övar, så det är kul att göra nåt annat, tycker värnpliktige Oscar Palmqvist. Det ska bli kul att vara med i en så stor övning som slutövningen i Skåne.

Under fredagen packar soldaterna ihop materiel och personliga tillhörigheter och återvänder till LSS i Uppsala och en efterlängtad ledig helg.