Officerarna och tolken blev skjutna på nära håll

Det var när en svensk patrull samverkade med den afghanska polisen som de blev skjutna på nära håll av en förövare som utgett sig för att vara polis. Vid efterföljande eldstrid nedkämpades förövaren.

Platsen för händelsen var en polisstation 40 km väster om Mazar-e-Sharif, nära byn Gurgi Tappeh.

Soldaterna som ingick i patrullen vittnar om att förövaren var iförd afghanska polisens uniform.

– En militärpolisutredning pågår för att klargöra omständigheterna. Det är ännu för tidigt att avgöra om det var en polis eller en förövare som utgett sig för att vara polis som bar polisuniform. Utredningen sker i nära samverkan med afghansk polis, säger Gustaf Wallerfelt ställföreträdande kontingentschef FS 18.

Försvarsmaktens utredningskommission är på väg till Afghanistan.