Militärt jobb och civila studier

Samarbetet mellan Ing 2 och Högskolan i Jönköping utvecklas nu mer och mer mot samproduktion, det vill säga att hjälpa varandra på lika villkor. Till exempel vill Ing 2 finna möjligheter till civil utbildning kombinerat med en anställning i Försvarsmakten. Högskolan söker å sin sida möjligheter att erbjuda högskolestuderande övningar där teori kan tillämpas praktiskt.

Foto: Stefan Söderberg/Ing 2/Försvarsmakten

Högskolan i Jönköping är en så kallad stiftelsehögskola och innehåller fackskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. Samarbetet med Ing 2 kom till inom ramen för Fältarbetsskolans utbildningar i och med akademiseringen av Officersprogrammet. Personal från Ing 2 och Högskolan möts regelbundet för att diskutera hur samarbetet ska utvecklas till en så kallad ”vinna – vinna situation”, där båda parter bidrar samtidigt som de båda får någonting tillbaks.

När samarbetet inleddes omfattade det först och främst det akademiska området men nu diskuteras även yrkeskurser utan akademisk nivå. Det handlar om Yrkeshögskola, det vill säga utbildning direkt riktad mot ett visst område eller yrke. Att kunna erbjuda anställda i Försvarsmakten att läsa vid en yrkeshögskola skulle innebära stora möjligheter även för dem som inte är intresserade av akademiska studier.

Områden där Ing 2 och Högskolan nu ska försöka hitta former för den så kallade samproduktionen är många. Möjlighet för försvarsanställda att i kombination med arbetet också studera, så kallad uppdelad utbildning, diskuteras. Detta skulle till exempel kunna göra det möjligt för en soldat att läsa en fristående kurs vid Högskolan eller att gå en civil yrkesutbildning i kombination med jobbet i Försvarsmakten. Möjligheter till distansstudier under utlandstjänstgöring är också något som ses över.

Vid ett tidigare möte med Högskolan sa chefen för Ing 2, överste Tommy Karlsson, att det borde vara attraktivt att få med sig en civil utbildning i bagaget när tiden som soldat i Försvarsmakten är över. Det är i den andan Ing 2 nu jobbar vidare för att utveckla samarbetet med Högskolan.

Diskussioner förs också om vilka möjligheter det finns att akademiskt kvalitetssäkra Fältarbetsskolans yrkes- och befattningskurser och förse dem med civila högskolepoäng. Ett par av Fältarbetsskolans kursplaner i konstruktion har redan överlämnats till Tekniska Högskolan för att vara pilotfall.

Högskolan i sin tur är mycket intresserad av att utveckla former för att kunna nyttja olika övningar och moment inom Ing 2 verksamhet för att ge högskolestuderande möjlighet att omsätta teoretiska studier praktiskt. Men också att Ing 2 kan vara behjälplig på olika sätt vid examensarbeten för de studerande, till exempel för att göra marknadsundersökningar kring rekryteringsarbetet. Högskolan är särskilt intresserad av teknik- och ledarskapsområdena och Försvarsmaktens internationella erfarenheter är något man vill titta närmare på.

I kombination med samarbetet med Högskolan fortsätter Ing 2 att utveckla formerna för civil meritvärdering av militär utbildning och kompetens. Att ha gjort värnplikten eller att ha jobbat i Försvarsmakten ses av många företagare som ett meritvärde i sig. Att sedan kombinera detta med att ha en specifik utbildning är en merit som kan vara mycket värd efter en avslutad tjänstgöring i försvaret.