Manövrerar tunga maskiner

Ingemar Wittikko har hittat rätt. Efter en genomförd värnplikt, en utlandsmission och två års internationell beredskap med ett civilt arbete parallellt bestämde han sig för att bli specialistofficer. – Jag har alltid tyckt om teknik, maskiner och varit intresserad av det militära, så det här passar mig perfekt, säger han.

Specialistofficer Ingemar Wittikko gillar motorer och maskiner. Här söker han efter läckage i dieselmotorns bränslesystem. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
De första dagarna genomfördes på Bodens södra skjutfält där väg- och grupperingsplogning varvades med särskilda vinterteknikpass. Varmhållning och hantering av spetsplog var också viktiga moment.
De första dagarna genomfördes på Bodens södra skjutfält där väg- och grupperingsplogning varvades med särskilda vinterteknikpass. Varmhållning och hantering av spetsplog var också viktiga moment. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
De första dagarna genomfördes på Bodens södra skjutfält där väg- och grupperingsplogning varvades med särskilda vinterteknikpass. Varmhållning och hantering av spetsplog var också viktiga moment. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten

Ingemar kommer från en by strax utanför Haparanda i norra Sverige som komiskt nog heter Vittikko. Nästan som hans efternamn. Med en ålder av 28 år har han hunnit prova på mycket innan han bestämde sig.

Han var den första kullen av specialistofficerare som tog examen 2008. En ny typ av officerare som ska vara specialister inom ett eller flera områden och han valde inriktningen motor, maskin och mark. Nu arbetar han vid ingenjörkompaniet i Boden där han är en av flera officerare på maskinplutonen.

Fältarbetsskolan genomför hjullastarkurs

Vanligtvis arbetar han med den värnpliktiga soldatutbildningen när han inte utbildar sig själv. Och som relativt nybliven officer blir det en del kurser.
– Just nu genomför jag hjullastarkursens vinterdel i Boden vid Norrbottens regemente. En kurs där vi kommande instruktörer får lära oss att hantera tunga maskiner i kyla och snö. Vi kommer att ploga många mil vägar men även myrar under kursen. Det är så roligt att de måste slita mig ur traktorn när vi ska sluta, säger Ingemar Wittikko.

Vinterutbildning i Boden

Programmet för vinterutbildningen står Erik Hansson för, projektledare för Fältarbetsfunktionen vid Försvarsmaktens Vinterenhet, FMVE.
– Fältarbetsskolan från Ing 2 kommer varje år till Boden vid ett flertal tillfällen för sina utbildningar, samarbetet fungerar mycket bra, berättar Erik Hansson.