Lufttankning av JAS 39

Under veckan genomför svenska flygvapnet en lufttankningskampanj tillsammans med det franska och polska flygvapnet. Målsättningen för svenska flygvapnet är att grundutbilda piloter i lufttankning och repetitionsutbilda piloter som tidigare genomfört utbildningen.

Franska KC-135 lufttankar svenska Gripen-flygplan. Foto: Försvarsmakten
Deltagare från Gripen usergroup: Johannes Joubert (Sydafrika), Otakar Prikner (Tjeckien), chef F 17 Mats Helgesson (Sverige), Nandor Kilian (Ungern).
Deltagare från Gripen usergroup: Johannes Joubert (Sydafrika), Otakar Prikner (Tjeckien), chef F 17 Mats Helgesson (Sverige), Nandor Kilian (Ungern). Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmakten
Deltagare från Gripen usergroup: Johannes Joubert (Sydafrika), Otakar Prikner (Tjeckien), chef F 17 Mats Helgesson (Sverige), Nandor Kilian (Ungern). Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmakten

Kampanjen genomförs i LSS/TUJAS 39:s regi (Luftsstridsskolan/Taktisk - och teknisk utveckling). Lufttankningen kommer att ske från en fransk KC-135 vilken normalt är baserad i Istres i södra Frankrike men som för denna kampanj frambaserat till Polen. Därifrån kommer tankern dagligen att flyga till övningsområdet över Östersjön och under upp till 5 timmar per dag lufttanka svenska JAS 39 och polska F-16. Tankern flyger inom ramen för ATARES som är ett internationellt samverkansprogram där olika nationer bidrar med olika förmågor, bland annat lufttankning och transport. Sverige deltar i ATARES med C-130 som transportflygplan.

Grundutbildningen av de svenska piloterna genomförs på F17 varifrån huvuddelen av flygningen med JAS 39 under denna kampanj sker. Även JAS-flygplan från F21 och FMV i Linköping deltar i repetitionsutbildningen från sitt hemmaförband. Lufttankningen möjliggör detta utan att mellanlandning i södra Sverige behövs.

Inom ramen för Gripen User's Group besöker observatörer från Tjeckien, Ungern och Sydafrika F 17 under veckan för att följa lufttankningsverksamheten på plats och för att utbyta erfarenheter.

Den svenska utbildningen består av en teoridel och en flygdel. Flygdelen omfattar fyra flygpass varav det första genomförs i en tvåsitsig JAS 39D tillsammans med en lufttankningsinstruktör. Under de efterföljande passen genomförs lufttankning med JAS 39C under rakbana och sväng med olika lastalternativ. Under ett flygpass kan upp till 20 anslutningar genomföras per flygplan.