Livgardister hedrade stupade kollegor

På torsdagens morgon samlades anställda och värnpliktiga från Livgardet tillsammans med medlemmar ur kamratföreningar för korum. Glädjen över att återse gamla bekanta och kollegor blandades med sorg och saknad.

Fanvakten och standarvakten utmarscherar efter genomförd ceremoni. Foto: Anders Lindqvist/Försvarsmakten
– Vi har ett ansvar för varandra och för denna arbets- och utbildningsplats. Låt inte det offer Gunnar och Johan gjorde vara förgäves, sa förbandspastor Lisa Mobrand. Regementschefen till vänster.
– Vi har ett ansvar för varandra och för denna arbets- och utbildningsplats. Låt inte det offer Gunnar och Johan gjorde vara förgäves, sa förbandspastor Lisa Mobrand. Regementschefen till vänster. Foto: Anders Lindqvist/Försvarsmakten
Soldater ur FS 18 som är hemma på ledighet närvarade på Livgardets korum.
Soldater ur FS 18 som är hemma på ledighet närvarade på Livgardets korum. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
– Vi har ett ansvar för varandra och för denna arbets- och utbildningsplats. Låt inte det offer Gunnar och Johan gjorde vara förgäves, sa förbandspastor Lisa Mobrand. Regementschefen till vänster. Foto: Anders Lindqvist/Försvarsmakten
Soldater ur FS 18 som är hemma på ledighet närvarade på Livgardets korum. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten

Regementschef Håkan Hedlund inledde korumet:
– Klockan 11.03 i söndags förändrades vår värld. Vi förlorade två officerare och kollegor, två familjer förlorade sina söner och älskade. Under gårdagens ceremoni på Ärna lämnade Försvarsmakten över Johan och Gunnar till de anhöriga, men vi kommer att fortsätta stödja familjerna när de så behöver.
Regementschefen tackade alla livgardister för hur regementet hanterat situationen och målmedvetet fortsatt att arbeta framåt under denna svåra tid.
– Vi ska för alltid minnas våra stupade soldater, avslutade Håkan Hedlund.

Under korumet stod Livgardets dragonmusikkår för musiken. Den bestod av psalmer och korum, som alltid spelas vid militär andaktsstund. Regementstrumslagare Anders Ahlbin berättar att de också spelade Narvamarschen, som normalt spelas vid avsittning under beriden högvakt.
– Vår tanke med att spela den var att Gunnar som livdragon stigit av för sista gången, säger Anders Ahlbin.

Förbandspastor Lisa Mobrand ledde bönen under korumet. Lisa pratade om hur Gunnar och Johan vid hemkomstceremonin på onsdagen blev hedrade för sin insats för freden och för Sverige. Men att det också var ett tillfälle att tänka på vilka de var som personer. De var båda omtyckta som kollegor och vänner; de har lämnat ett tomrum och påmint oss om livets bräcklighet.
– Vi kan bli skickliga på de uppgifter vi har att fylla. Men ytterst kan vi inte undvika döden. Det är en ofrånkomlig del av allas liv, men särskilt för oss i försvaret, vilket ställer krav på oss att ha en beredskap för det otänkbara, sa Lisa Mobrand.
Lisa uppmanade förbandet att hjälpa varandra att växa som livgardister men också som människor, så att de liv vi tilldelats levs till det yttersta.