Livgardet – respektfullt framåt

Nu har en vecka gått sedan Livgardet miste kollegorna Gunnar Andersson och Johan Palmlöv i Afghanistan. Kännbara förluster, som påverkat alla på regementet. Nu är det viktigt att komma in i vardagen igen och på ett respektfullt sätt gå vidare.

Peter Tagesson, chef för gardesbataljon.
Peter Tagesson, chef för gardesbataljon.
Peter Tagesson, chef för gardesbataljon. Foto: Försvarsmakten
Anders Stach, chef för dragonbataljon.
Anders Stach, chef för dragonbataljon. Foto: Försvarsmakten
Peter Tagesson, chef för gardesbataljon. Foto: Försvarsmakten
Anders Stach, chef för dragonbataljon. Foto: Försvarsmakten

Verksamheten på de respektive bataljoner som löjtnant Gunnar Andersson (dragonbataljon) och kapten Johan Palmlöv (gardesbataljon) tillhörde har under hela den gångna veckan fortsatt i stort enligt plan, trots den sorg och förlust som drabbat dem. Tack vare att de yngsta officerarna dragit ett tyngre lass med ansvaret för de värnpliktiga har detta varit möjligt.

– Det inträffade har fört oss alla närmare varandra, säger Peter Tagesson, chef gardesbataljon. Jag ser att vi fungerar bra och stöttar varandra. Vi kommunicerar och det finns utrymme för att ge utlopp för sina känslor. Inom bataljonen och regementet finns mycket värme, omtanke och en vilja att hjälpa till.

Stöd för de anställda finns framför allt genom kamrater och närmaste befäl. Anders Stach, som är chef för dragonbataljon, menar att det viktigaste är att man inte går hem och grubblar för mycket i sin ensamhet, utan att man fortsätter att vara med sina arbetskamrater och vänner. Hos dem som går igenom samma sak och har förståelse för det som händer och kan prata om det.

– Torsdagens korum blev ett bra avstamp för att kunna gå vidare, säger Anders Stach. Nu blir det fokus på eftervård där vi måste vara lyhörda och i möjligaste mån tillmötesgå anhöriga. Jag tycker att vi på Livgardet tillsammans har hanterat denna tragedi på ett bra sätt. Jag sätter stor tilltro till mitt förband inför fortsatta insatser. Vi ska vara tydliga och gå framåt – och vi ska göra det på ett respektfullt sätt.