Livgardet i sorg

Klockan 08.30 samlades alla anställda på Livgardet för en personalgenomgång med anledning av söndagens händelser i Masar-i-sharif i Afghanistan där två svenska officerare anställda vid Livgardet stupade, en tolk dödades och en soldat skottskadades lindrigt. De anhöriga underrättades under söndagen.

En tyst minut hölls under morgonens personalsamling. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten

Vid personalgenomgången talade regementchefen Håkan Hedlund:
– Våra tankar går till de anhöriga, kollegor och vänner. Just nu är det viktigaste att se till att personalen mår bra och får det stöd de behöver.
En tyst minut hölls innan personalen skingrades. Kyrka och mäss är öppna för Livgardets personal, präst och personalkonsulenter finns tillgängliga.

14.00 håller Livgardet presskonferens på Soldathemmet som ligger utanför vakten. Företrädare för förbandet kommer att närvara.