Lämplighetstest för hundar

FHTE, Försvarsmaktens hundtjänstenhet, föder upp och dresserar tjänstehundar för vapen- och ammunitionssök och bevakning. Vid åtta veckors ålder placeras valparna ut till fodervärdar där de bor fram till 15-18 månaders ålder då de genomgår ett lämplighetstest. Med detta test vill man se om de är lämpliga att användas som tjänstehundar i Försvarsmakten, alternativt hos polisen eller tullen.

Plötsligt dyker något läskigt upp i snön Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmakten
Överraskande ljud kan få vem som helst att ta ett snedsteg
Överraskande ljud kan få vem som helst att ta ett snedsteg Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmakten
Överraskande ljud kan få vem som helst att ta ett snedsteg Foto: Pernilla Bökman/Försvarsmakten

På F 17 har tolv hundar lämplighetstestats under två dagar av FHTE. Direkt efter
testen tas beslut om hunden ska följa med till hundtjänstenheten i Stockholm för vidare tester och träning. Hundarna som inte uppfyller kraven som tjänstehundar, säljs vanligtvis till fodervärden.
- Det blir tyvärr en del fodervärdar som kommer att vara ledsna när de åker härifrån i dag, då de får lämna ifrån sig hunden, säger Niclas Foleby chef på hundenheten på F 17.

Lämplighetstestet syftar till att få hunden att visa vilka egenskaper den besitter. Momenten är tjänsteinriktade och man testar även hundens miljöstabilitet.

Fodervärden börjar med att berätta om hur han/hon upplever hunden i olika situationer. Därefter ”leker” testledaren från Försvarsmaktens hundtjänstenhet med bollar och trasor för att se om hunden gillar att kämpa med och jaga efter leksaker.
Nästa moment är gallertrappan. Har hunden aldrig gått upp för en brant gallertrappa så är det inte busenkelt att göra det utan att protestera lite, det är obehagligt. Testerna fortsätter, stå på ett bord som skakar, gå förbi något som överraskande skramlar eller en figur som helt plötsligt dyker upp framför nosen när hunden tror att den är ute och luftar sig är andra test. När sista testet är gjort, reaktion vid pistolskott, samlas man och gör en utvärdering av hunden. Kraven är höga och denna gången var det tre av de tolv hundarna som fick följa med till FHTE.