Kosovosoldater vill fortsätta i Försvarsmakten

Många i den 20:e Kosovostyrkan vill fortsätta att vara verksamma i Försvarsmakten som soldat, officer eller civilanställd. Försvarsmakten befinner sig just nu i ett intressant läge i flera avseenden och många vill vara med från början som fast, kontraktsanställd eller som studerande på någon officersutbildning.

Alla i första testomgången klarade de fysiska testerna med god marginal. Foto: Bo Eriksson
Johanna får maxresultat på upphoppet.
Johanna får maxresultat på upphoppet. Foto: Bo Eriksson
Rekryteringssidan på mil.se besöks ofta av Kosovostyrkan.
Rekryteringssidan på mil.se besöks ofta av Kosovostyrkan. Foto: Bo Eriksson
Johanna får maxresultat på upphoppet. Foto: Bo Eriksson
Rekryteringssidan på mil.se besöks ofta av Kosovostyrkan. Foto: Bo Eriksson

Drygt 20 personer har sökt till officersprogrammet, OP eller specialistofficersutbildningen, SOU. De som sökt OP eller SOU genomför just nu fysiska och teoretiska tester och samtal på Camp Victoria. Några av soldaterna som sökt plats på utbildningarna befinner sig hemma i Sverige på ledighetsresa, så kallad leave. De har då valt att göra testerna på något närliggande förband.

Alla som provade sin förmåga i första omgången av fysiska testen gjorde mycket bra ifrån sig. De flesta nådde de allra högsta kraven, vilket stärker självförtroendet samt är ett bevis på att de förvaltat både fritid och kropp under tiden i utlandsstyrkan.
 
Ännu fler personer från nuvarande kosovostyrka har sökt en eller flera platser till Nordic Battlegroup, NBG11. Att söka eller inte söka har diskuterats mycket i små som stora grupper under insatstiden. Intresset att söka NBG ökade efter att ÖB och Arméinspektören varit på besök och då passat på att hålla informationsmöten med tillhörande frågestunder.

Försvarsmakten anses av många vara en attraktiv arbetsgivare som befinner sig i en spännande utveckling. Det är många som lockas att söka tjänster som är med bygger upp nya förband, arbetssätt och ledningsstrukturer. Resultatet av denna nyutveckling är många har sänt in ansökningar till olika tjänster som yrkesofficer, reservofficer eller som civilanställd på lokala förband såväl som till internationella och nationella centrum och Högkvarteret.

– Det är glädjande att det är så många från nuvarande kosovostyrka som vill vara en del i framtidens Försvarsmakt genom att söka officersprogrammen eller ta anställning i något förband. Jag önskar alla lycka till med sina val och ansökningar och hoppas att ni kommer att nå era mål, säger Torkel Nordwall, chef för den svenska kontingenten.