KFOR:s jurister samverkar på Camp Victoria

KFOR:s bidragande nationer verkar under nationella och internationella lagar samt FN-resolutionen 1244. Det gör att de juridiska frågorna ofta är mångfasetterade, komplicerade och gränsöverskridande. Ländernas juridiska företrädare träffas regelbundet för samverkan och för att diskutera aktuella frågor inom KFOR:s verksamhet.

Några av KFOR:s juridiska företrädare vid Gracanicaklostret. Foto: Niclas Sjöquist
KFOR:s chefsjurist  Dr Alexander Poretschkin håller föredrag.
KFOR:s chefsjurist Dr Alexander Poretschkin håller föredrag. Foto: Niclas Sjöquist
Niclas Sjöquist, auditör och kontingentschefens juridiska rådgivare.
Niclas Sjöquist, auditör och kontingentschefens juridiska rådgivare. Foto: Simon Månsson
KFOR:s chefsjurist Dr Alexander Poretschkin håller föredrag. Foto: Niclas Sjöquist
Niclas Sjöquist, auditör och kontingentschefens juridiska rådgivare. Foto: Simon Månsson

Den senaste konferensen arrangerades av den svenska kontingenten under ledning av Niclas Sjöquist, auditör och kontingentschefens juridiska rådgivare. Temat för konferensen var avtalsjuridik, fastighetsrätt och olika folkrättsliga frågor. Ämnen som är direkt kopplade till KFOR:s pågående transformering i takt med Kosovos utvecklingsprocess. Transformeringen innebär reduceringar samt omställningar av ansvarsområden och uppgifter för de över 30 bidragande länderna.

Markområden och camper skall avvecklas, många avtal skall sägas upp eller revideras och trupper får nya samverkansparter. KFOR med bidragande länder får kontinuerligt nya och breddade uppgifter. En framgångsfaktor för dessa operationer är att de juridiska frågorna hanteras enhetligt samt enligt rådande lagrum. Konferensens agenda täckte in många av dessa områden, vilket visades av att konferensen var mer välbesökt än normalt, både avseende antalet länder och antalet deltagare.

Konferensprogrammets föredrag, redogörelser och frågeställningar följdes av intressanta och givande diskussioner som breddade väg för framtiden. Frågeställningarna blir mer komplexa än på hemmaplan då KFOR verkar i ett område under FN-mandat med multinationellt styrkebidrag. Många människor med olika bakgrund och förutsättningar från olika kulturer skall samverka mot ett gemensamt mål.

– Jag är mycket nöjd med konferensens resultat, kollegornas uppskattning och är särskilt glad och motiverad efter chefsjuristens Alexander Poretschkin berömmande slutord, säger Niclas Sjöquist.