Kamraterna i Afghanistan tog avsked

Ett vintrigt Afghanistan visade sig från sin bästa sida när soldaterna i den svensk-finska kontingenten ställde upp på Camp Northern Lights för att ta ett sista avsked. Från utrymmet där Gunnar och Johan vilat sen i söndags stod soldaterna i raka led ända till utfarten från campen.

1600 ISAF-soldater på militärflygplatsen Marmal i Afghanistan hedrar de svenska soldaterna längs kortegvägen. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Kamrater till de stupade soldaterna vid ceremonin strax innan avfärd till Sverige.
Kamrater till de stupade soldaterna vid ceremonin strax innan avfärd till Sverige. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
På bilden syns ställföreträdande kontingentschef överstelöjtnant Gustaf Wallerfelt, chefen skyttekompaniet Major Mikael Wendt och ställföreträdande chef PRT MeS Tommi Härkönen.
På bilden syns ställföreträdande kontingentschef överstelöjtnant Gustaf Wallerfelt, chefen skyttekompaniet Major Mikael Wendt och ställföreträdande chef PRT MeS Tommi Härkönen. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Tapto för de stupade svenska soldaterna på militärflygplatsen Marmal innan deras avresan till Sverige.
Tapto för de stupade svenska soldaterna på militärflygplatsen Marmal innan deras avresan till Sverige. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Kamrater till de stupade soldaterna vid ceremonin strax innan avfärd till Sverige. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
På bilden syns ställföreträdande kontingentschef överstelöjtnant Gustaf Wallerfelt, chefen skyttekompaniet Major Mikael Wendt och ställföreträdande chef PRT MeS Tommi Härkönen. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Tapto för de stupade svenska soldaterna på militärflygplatsen Marmal innan deras avresan till Sverige. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten

Kapten Johan Palmlöv och löjtnant Gunnar Anderssons kistor lastades i samma sjukvårdsfordon som de i söndags anlände med till campen. Soldaten som skadades deltog vid ceremonin, efteråt åkte han med sina kamrater i kortegen till militärflygplatsen.

Soldater ur Johan och Gunnars egen enhet utgjorde hedersvakt och kistbärare. Efter ett värdigt avsked, där de svenska flaggor som tidigare draperade kistorna vikts och placerats på kistlocken, rullade transporten sakta ut från Camp Northern Lights.

Soldater på flygplatsen visade sitt stöd

På Marmal möttes kortegen av 1 600 Isaf-soldater, som ställt upp längs vägen för att hedra de stupade kamraterna. 

General Frank Leidenberger, chef för Isafs norra kommando, och biträdande chef överste Bengt Sandström tillsammans med ambassadör Svante Kilander höll tal vid ceremonin.

Generalen talade om Johan Palmlöv och Gunnar Andersson som goda officerare och kamrater i kampen för fred och rättvisa i Afghanistan. ”Tankarna går till familj och vänner från alla soldater i norra kommandot och övriga delar av Afghanistan”, sade han.

Medalj

Ceremonin avslutades med att kapten Johan Palmlöv och löjtnant Gunnar Andersson tilldelades Natos Non Article 5 medalj postumt för sina insatser i Afghanistan.