Kalla förberedelser för varmare vatten

HMS Carlskrona kastar loss och likt en isbrytare tar hon sig fram genom istäcket i Karlskronas inre skärgård. Fartyget ska till sjöss för ännu en provtursdag inför den kommande insatsen utanför Somalias kust. Nu börjar proverna för att helikopter 15 ska kunna landa, tankas, servas och sjösurras ombord.

Prover i en vinterskrudad skärgård. Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten
Första landningen ombord.
Första landningen ombord. Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten
Helikoptern sjösurrad och snötäckt.
Helikoptern sjösurrad och snötäckt. Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten
Förliga 40 millimeters kanonen öppnar eld.
Förliga 40 millimeters kanonen öppnar eld. Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten
Första landningen ombord. Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten
Helikoptern sjösurrad och snötäckt. Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten
Förliga 40 millimeters kanonen öppnar eld. Foto: Joakim Svensson/Försvarsmakten

Trots att vi just nu upplever den kallaste vintern i södra Sverige på över 20 år fortsätter HMS Carlskrona sina provturer enligt plan. Fartyget har under de senaste veckorna gjort en mängd olika prover i Hanöbukten. Ett av dem är teknisk kontrollskjutning av fartygets tre kanoner. Detta görs för att kontrollera att kanonerna fungerar som de ska efter översynen.

– Hittills har provturerna varit inriktade på fartyget och dess olika tekniska system men nu går vi in i nästa fas som fokuserar på landning av helikopter, säger fartygschefen Håkan Nilsson och fortsätter: 
– Helikoptern är en viktig resurs som gör att fartyget lättare kan identifiera misstänkta radarekon på större avstånd.

Att hantera en helikopter ombord ställer utökade krav på besättningen. Bland annat måste skyddstjänsten ombord utbildas och övas i att hantera de ändrade förutsättningarna som en helikopter ombord medför.
Utöver proverna genomför besättningen olika former av utbildningar och övningar i exempelvis skyddstjänst och fartygskännedom.

Tolkar, läkare, sjuksköterskor, präst och bordningsstyrkan är några av besättningens specialister som inte finns med ombord under provturerna. Specialisterna utbildas på ett antal olika ställen i och även utanför Försvarsmakten.

En som just nu är iland är Lars Svensson, personalchef.
– Jag förbereder underlag inför besättningens anställning i utlandsstyrkan.
Besättningen i sin helhet kommer att finnas ombord från och med 8 mars.

Fakta om insatsen

Insatsen utanför Somalias kust påbörjas den 13 april. Under de fyra första månaderna kommer ett svensklett styrkehögkvarter (FHQ, Force Headquarters) ombord som leder EU:s fartyg i området. Force Commander blir flottiljamiral Jan Thörnqvist som var chef för Marinbasen under hösten 2009. FHQ utgörs av drygt 30 personer från 12 nationer. HMS Carlskrona kastar loss från Karlskrona lördagen den 13 mars. Insatsen kommer att förlängas med ytterligare två månader under hösten 2010. Fartyget beräknas återkomma till hemmahamnen i början på december.

HMS Carlskrona kommer att ingå i EU:s marina operation Atalanta som har som målsättning att:

  • Skydda Förenta nationernas World Food Program (WFP) fartygstransporter med humanitär hjälp i form av mat och andra förnödenheter till Somalias befolkning.
  • Skydda sårbar sjöfart under passage genom farvattnen runt Somalia.
  • Avskräcka och störa piratverksamheten utanför Somalias kust.

Hittills (januari 2010) har 57 eskorter av WFP-transporter utförts vilket betyder att 1,6 miljoner nödställda, på daglig basis, fått humanitär hjälp, i form av mat och andra förnödenheter.

Läs mer om EU:s marina operation Atalanta på www.eunavfor.eu (nytt fönster)