Iskall försöksverksamhet

Försvarets materielverk har till uppdrag att ta fram ny avisningsutrustning till Däcksbro 200. Under ledning av Försvarsmaktens vinterenhet med stöd av officerare från ingenjörkompaniet vid I 19 och från försöksavdelningen vid Ing 2 genomförs nu avisningsförsök i Boden.

Kylan och den tjocka isen är en förutsättning för att kunna pröva framtidens avisningsutrustning. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
Issågning med hjullastare 1,5 ton.
Issågning med hjullastare 1,5 ton. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
Med ånga smälts is så att pontonen kan vikas ihop och lastas.
Med ånga smälts is så att pontonen kan vikas ihop och lastas. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
Issågning med hjullastare 1,5 ton. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
Med ånga smälts is så att pontonen kan vikas ihop och lastas. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten

För att kunna hantera Däcksbro 200-systemet i sträng kyla och tjock is prövas olika metoder att utveckla en ersättare och komplement till den gamla avisningskärran.

Närhet till försöksplatsen

Vinterförsöken genomförs i Boden vid Staraholmens broläge där först utbildning på den nya utrustningen för isrekognosering har genomförts. Sedan isläget fastställts har en isvak 30 gånger 50 meter tagits upp med en ny isupptagningsutrustning. Snöslungor, issågar på kälke och en liten hjullastare på 1,5 ton med en kraftig issåg (modifierad kedjegrävare) har på några timmar öppnat Luleälvens is och skapat en bra testplats för de pontoner och båtar som ska sjösättas för att sedan isbeläggas.
– En stor fördel är att försöksplatsen finns i nära anslutning till regementets kaserngård och garnisonens nya motorområde, säger Erik Hansson.

Däcksbro 200 byggs som en flytande bro eller färja. Brosystemet är inköpt i början av 1980-talet från dåvarande Västtyskland.

Is på materielen

Under försöksdagarna har temperaturen varit nere på minus 28 grader och materielen har belagts med 5-25 centimeter is. Projektledaren för fältarbeten vid Försvarsmaktens vinterenhet, kaptenen Erik Hansson leder försöken vid älven. Han påtalar att kylan och den tjocka isen på all materiel som varit i vattnet är en förutsättning för att kunna pröva hur framtidens avisningsutrustning ska utformas.

Het ånga

Ett stort tält från flygvapnet testas som utrymme för nedisade pontoner. Ett ångaggregat med het ånga möjliggör att pontonernas fyra delar kan vikas ihop, och studeras närmare för att hitta rätt utformning och tillbehör. Även den gamla trotjänaren avisningskärran är i gång för att rätt delar ska kunna tas till vara.
– De inledande försöken har fallit väl ut och under de kommande veckorna ska nu olika delar justeras för att användas på en brokurs med vintertema som genomförs i början på mars, säger Erik Hansson.