Internationellt flygsamarbete

Tillsammans med flygplan från bland annat Norge och USA deltar sju svenska JAS 39 Gripen i övningen Cold Response. Under övningen kommer det att flygas fyra pass per dag och hälften av passen kommer att genomföras i mörker med mörkerutrustning, så kallade night vision goggles. I övningen deltar JAS 39 i jakt- och attackuppdrag.

Ett JAS 39 lyfter från Bodö flygstation i Nordnorge. Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten
Ett JAS 39 på Bodö flygstation i Nordnorge under övningen Cold Response 2009.
Ett JAS 39 på Bodö flygstation i Nordnorge under övningen Cold Response 2009. Foto: Sara Burlage/Försvarsmakten
JAS 39 lufttankas från en KC-135 Stratotanker.
JAS 39 lufttankas från en KC-135 Stratotanker. Foto: Försvarsmakten
Ett JAS 39 på Bodö flygstation i Nordnorge under övningen Cold Response 2009. Foto: Sara Burlage
JAS 39 lufttankas från en KC-135 Stratotanker. Foto: Försvarsmakten

Under tisdagen i förra veckan landade sex JAS 39C och en JAS 39D från F 17 på Bodö flygstation i Nordnorge. De två norska F16-divisionerna som normalt baserar på Bodö höll efter landningen genomgångar om lokala rutiner, övningsområdet och de närliggande flygbaserna. Därefter flögs de första gemensamma flygpassen som bland annat omfattade lågflygning i bergsterräng, luftstridsövningar och stöd till markförband.

Utöver F 16 divisionerna från Bodö deltar även F16-divisionen från Örland, den amerikanska flygande drivmedelsanläggningen KC-135 från Mildenhall, det flygplansburna stridslednings- och luftbevakningssystemet AWACS och ett flertal transport- och helikopterenheter i flygdelen av övningen.

Under inledningen av övningen har fyra JAS 39 tillsammans med norska F-16 genomfört totalt åtta flygpass för att lära känna terrängen och området där Cold Response kommer att genomföras.

Förutom personalen från Blekinge flygflottilj, F 17, deltar även personal från Norrbottens flygflottilj, F 21, Luftstridsskolan, LSS, och Försvarets materielverk, FMV, i divisionens verksamhet.