Hög vårdberedskap i övningsområdet

Två militära sjukhus, tre mobila sjukvårdsenheter, tio ambulanser, två helikoptrar, en tryckkammare och ett stort antal sjukvårdare med olika kompetenser är exempel på vad som ingår i övningens sjukvårdsberedskap. Utöver detta finns även de sjukvårdsresurser som ingår i de deltagande förbanden. Sjukvården under övningen är alltså god, även för allmänheten i området som även de får del av resurserna.

Joint Patient Evacuation Coordination Cell, JPECC, består av åtta personer, de flesta professionella sjukvårdare och flera med längre militär bakgrund. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Chefen för JPECC, Ståle Rudiløkken, leder sjukvårdsinsatserna från en ledningscontainer.
Chefen för JPECC, Ståle Rudiløkken, leder sjukvårdsinsatserna från en ledningscontainer. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Sjukvårdarna i Role 1, bataljonsförbandsplatsen, går igenom rutinerna för lavinräddning.
Sjukvårdarna i Role 1, bataljonsförbandsplatsen, går igenom rutinerna för lavinräddning. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Läkare Andreas Edenberg från Norge i bataljonsförbandsplatsens sjukvårdstält med tillkopplad sjukvårdscontainer.
Läkare Andreas Edenberg från Norge i bataljonsförbandsplatsens sjukvårdstält med tillkopplad sjukvårdscontainer. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Chefen för JPECC, Ståle Rudiløkken, leder sjukvårdsinsatserna från en ledningscontainer. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Sjukvårdarna i Role 1, bataljonsförbandsplatsen, går igenom rutinerna för lavinräddning. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Läkare Andreas Edenberg från Norge i bataljonsförbandsplatsens sjukvårdstält med tillkopplad sjukvårdscontainer. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Några av de deltagande förbanden i övningen Cold Response är sjukvårdsförband. I andra förband finns också stor medicinsk kapacitet med till exempel tandläkare, psykologer, banddrivna ambulanser och räddningspersonal för laviner. Från Nederländerna kommer ett fältsjukhus med 20 sängar, visserligen för att öva, men vid behov finns de ändå tillgängliga för skarpa insatser.
– Exakt hur stor vårdkapacitet de deltagande förbanden har vet vi först när samtliga kommit på plats, säger Ståle Rudiløkken från Norge.

Ståle är chef för Joint Patient Evacuation Coordination Cell, JPECC, som består av åtta personer. De är ansvariga för koordinationen av vård för deltagare i övningen och är även länken mellan den multinationella militära styrkan och den civila räddningstjänsten i Norge och Sverige. Vid behov ser JPECC till att den civila räddningstjänstens resurser stödjer de militära räddningsinsatserna, men de kan även sätta militära resurser till förfogande för allmänheten.

Förstärkt sjukvård för alla

I övningen deltar runt 8500 soldater från 14 nationer och det ställer självklart krav på övningsområdets sjukvård. Med JPECC och dess centrala resurser samt de deltagande förbandens sjukvård ska belastningen bli så liten som möjligt för sjukhusen i Harstad, Narvik, Tromsö och Kiruna som är förberedda på övningen. För invånarna i de områden i Norge och Sverige där övningen hålls innebär den stora mängden sjukvårdare och medicinsk utrustning i stället att sjukvården tillfälligt förstärks. 
– Är någon av ambulanserna eller någon sjukvårdsresurs till exempel närmast en civil olycksplats åker vi självklart dit och hjälper till, fortsätter Ståle. Sjukvårdsdelen av övningen Cold Response är redo för skarp insats. Förhoppningsvis stannar det för deras del där, vid just övning.