Hemkomstceremoni för stupade

Media inbjuds att närvara vid dagens ceremoni i samband med att de stupade soldaterna hedras. Planet landar preliminärt klockan 19.00 på Ärna flygplats i Uppsala. Därefter följer en ceremoni. Samling för media sker klockan 18.15 på värnpliktsparkeringen vid Uppsala garnison.

Media ges möjlighet att fotografera och filma delar av ceremonin.

Vid ceremonin medverkar Försvarsmaktens ledning och försvarsministern. Överflygning med JAS 39 Gripen från F21 genomförs. Hedersvakt och fanvakt samt musikkår från Livgardet som de stupade tillhörde medverkar.

Anmälan sker på plats. Medtag presslegitimation.