Hårda strider längs E 6

Från bergssidorna längs europaväg 6 har svenska jägarsoldater från I 19 under dagen genomfört effektiva motanfall mot en internationell styrka från ”Northland”. Den innehåller förband från bland annat Norge, Sverige, Nederländerna och Frankrike och har under dagen kämpat sig söderut längs E6:an i trakten runt byn Fossbakken.

Svenska soldater i strider längs E 6. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Plutonchef Thomas Hagen och hans besättning är glada, trots att de förlorade den här striden mot svenskarna.
Plutonchef Thomas Hagen och hans besättning är glada, trots att de förlorade den här striden mot svenskarna. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Spaningsplutonchef Borgman med vagnskytt vilar inför kommande strider.
Spaningsplutonchef Borgman med vagnskytt vilar inför kommande strider. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Ingenjörer beskjuter en mina på europaväg 6.
Ingenjörer beskjuter en mina på europaväg 6. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Plutonchef Thomas Hagen och hans besättning är glada, trots att de förlorade den här striden mot svenskarna. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Spaningsplutonchef Borgman med vagnskytt vilar inför kommande strider. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Ingenjörer beskjuter en mina på europaväg 6. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Gårdagens anfall gick fort framåt för styrkorna från det fiktiva landet Northland, men under dagen har det bromsats upp kraftigt av hårt motstånd. Ett stridsvagnskompani från den norska Telemarkbataljonen förlorade två av sina stridsvagnar i ett eldöverfall från det svenska skyttekompaniet som ingår i jägarbataljonen under övningen. Två träffar från Granatgevär 48/86 skadade skrovet på stridsvagnarna och sårade två i besättningen, som evakuerades av övningens sjukvårdsresurser. 
– Tyvärr kom vi före infanteriet som ska skydda våra flanker. Vi blev överraskade och ingen av oss såg de som anföll oss. Vi hann inte ens skjuta tillbaka säger Thomas Hagen, plutonchef för de två vagnarna.

Övade och riktiga skador

I övningen är dock ingen sårad eller död i mer än någon timme. Både fordon och soldater återuppstår och återgår till övningen, men under tiden fordonet är utslaget får det inte röra sig och anfallet tappar fart.

Utöver motanfallen från de snöiga bergssluttningarna har Northlands styrkor med hjälp av ingenjörsoldater fått kämpa mot ett flertal minfält, delvis utlagda av de norska soldaterna från ett pansaringenjörkompani med sina fyra M113-bandvagnar.
– Hittills har det varit mycket väntan men övningen är bra. Det är intressant att möta soldater från andra länder och se hur de arbetar säger värnpliktige Hovard Skjefstad.
– Det har varit väldigt kallt men nu är vädret bra. Det har ändå inte varit något problem för oss med kylan, fortsätter Hovard.
Men det håller inte spaningsplutonchef Borgman från Nederländerna med om.
– Vi har haft ett flertal fall av köldskador i plutonen, trots att vi inför övningen köpt norsk vinterutrustning. Speciellt fingertoppar och ansikten har drabbats på dem som suttit som skyttar i takluckorna på våra Fennek-fordon.

Samarbete mellan förband och länder

Förbanden som ingår i Northlands styrkor turas om att gå i täten och under eftermiddagen lämnade Telemarkbataljonen över till den nederländska spaningsplutonen.
– Samarbetet med norrmännen fungerar mycket bra. Jag har till och med en norsk radio i mitt ledningsfordon. Men klimatet och naturen behöver vi öva mer i. Till exempel måste vi stiga ur våra fordon oftare här än hemma för att möta motståndet. Vi har även märkt att våra fordon, trots dubbdäck, inte fungerar särskilt väl i snön på sidan av vägen. Men nu ser vi fram emot att gå i täten och visa vad vi lärt oss hittills under övningen, säger Borgman.

Striderna kommer att fortsätta i nästan en vecka till och föra de flesta soldater från dagens strider kring Fossbakken in i Sverige. De nederländska spanarna kommer helt säkert förlora fler än det fordon som under gårdagen slogs ut av svenska jägare. Ändå är de vid gott mod när de far iväg mot de väntande fiendesoldaterna från ”Eastland”.