Generalsbesök i Skillingaryd

Chefen för Nordic Battlegroup (NBG) brigadgeneral Stefan Andersson, följde under en dag delar av 214. ingenjörkompaniet i Skillingaryd. Kompaniets båda ingenjörplutoner tränade strid i kombination med nyttjande av plutonens fordon i en minst sagt vintrig miljö.

Brigadgeneral Stefan Andersson i samtal med soldat. Foto: Jonas Larsson/Ing 2/Försvarsmakten

Besöket inleddes med ett kortare möte där kompanichef, bataljonschef, regementschef samt fältarbetschef vid Force Headquarters (stridsgruppens stab) deltog. Därefter ville generalen ge sig ut och följa verksamheten.
– Jag vill träffa de soldater som sökt, men även de som inte sökt till Nordic Battlegroup, för att bilda mig en uppfattning om och veta varför de gjort de val som de har gjort, säger Stefan Andersson.

Den nordiska stridsgruppen, NBG, kommer att bestå av drygt 2 000 soldater från fem länder. Förutom Sverige kommer Finland, Norge, Estland och Irland att bidra med personal. Sverige har dock huvudansvaret och ska bidra med drygt 1 600 soldater. Uppgifterna ska kunna lösas under en begränsad tid och kan variera från humanitär hjälp till den högsta konfliktnivån, väpnad strid.

Det är från 21. ingenjörbataljonen som huvuddelen av de soldater och officerare som kommer att utgöra ingenjörfunktionens bidrag till NBG 2011 kommer. Kompaniet kommer att vara förhållandevis litet, men kommer att innehålla huvuddelen av de funktioner som normalt ingår inom fältarbetsfunktionens ansvarsområde. Beredskapstiden för stridsgruppen är under första halvåret 2011, men innan dess kommer det vara en lång resa med träning, övningar och utvärderingar.

Besöket var uppskattat hos kompaniets personal och det fanns ett antal soldater som fick ett samtal på tu man hand med generalen.