Fredsbaskrarna i Kosovo

Den tjugonde Kosovostyrkan har gjort tre fjärdedelar av insatstiden vilket har skapat många nya vänskapsband och ett särskilt kamratskap via gemensamma erfarenheter från unika händelser i förbandet. Förbandet kommer att upplösas snart och därför kommer besöket av Fredbaskrarna mycket lämpligt.

Bo Carlsson vid ett av de många informationsmöten som Fredsbaskrarna arrangerade under besöket i Kosovo. Foto: Bo Eriksson
Alltid på väg någonstans, Bo Carlsson och Lave Lavesson patrullerade flera gånger med skyttekompaniet och andra enheter under sitt besök.
Alltid på väg någonstans, Bo Carlsson och Lave Lavesson patrullerade flera gånger med skyttekompaniet och andra enheter under sitt besök. Foto: Bo Eriksson
Alltid på väg någonstans, Bo Carlsson och Lave Lavesson patrullerade flera gånger med skyttekompaniet och andra enheter under sitt besök. Foto: Bo Eriksson

Fredsbaskrarna kan genom sina resurser och aktiviteter hjälpa till på olika sätt som kamratförening. De arrangerar sociala evenemang där medlemmar som tjänstgjort i Utlandsstyrkan träffas och diskuterar erfarenheter, minnen eller dråpliga händelser som lockar till skratt. De kan även ge kamratstöd till personer som behöver bearbeta sina tankar eller känslor kring en speciell händelse.

Det är dock i första hand Försvarsmakten genom HR-centrum som ansvarar för detta och erbjuder professionell hjälp. Men man kan även vända sig till Fredsbaskrarna om man hellre vill det, för att få kamratstöd. Kamratstödet kan man få genom jourtelefon eller vid enskilda möten. Erbjudandet gäller för alla personer som tjänstgjort i Utlandsstyrkan utan medlemstvång i Fredsbaskrarna.

– Vi kommer till Kosovo för att informera oss om er verksamhet samt berätta om Fredsbaskrarna och rekrytera nya medlemmar, säger Lave Lavesson. Tillsammans med Bo Carlsson har de under en vecka genomfört flera informationsmöten på Camp Victoria samt andra camper där den svenska kontingenten huserar.

Bo och Lave har gjort flera patruller med skyttekompaniets grupper. De har även följt stödenhetens verksamhet på Camp Victoria och andra verksamhetsställen.
– Vi har fått ett generöst mottagande och har fått en mycket bra bild av förbandet och er verksamhet. Förbandet verkar både fungera bra, löser sina uppgifter och har det bra på campen, säger Bo.
 
Bo och Lave har även sålt slut på det lager av Gula bandet-märken till stöd för soldater i utlanstjänst som de hade med sig. Försäljningen har gått mycket bra både här i Kosovo och hemma i Sverige. Totalt har Fredsbaskrarna sålt över 15 000 pins.
– Vi är jätteglada för allt stöd som ges till Sveriges veteraner och soldater i utlandstjänst, avslutar en nöjd Bo Carlsson.