Framkomlighet under vinterförhållanden

Vid Försvarsmaktens vinterenhet i Boden pågår nu en kurs där det högaktuella ämnet att ta sig fram vintertid är målet för kursdeltagarna. Under två veckor genomförs terränganalyser, rekognoseringar av myrar, isar och stråk samt ett antal föreläsningar.

Fordonsmatta läggs ut på en myr för att förstärka bärigheten. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
Isrekognosering för att fastställa bärande istjocklek.
Isrekognosering för att fastställa bärande istjocklek. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
Trafikering med bandvagn 208 på isväg.
Trafikering med bandvagn 208 på isväg. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
Stridsfordon 90 framrycker ur djup snö i cirka minus 29 grader.
Stridsfordon 90 framrycker ur djup snö i cirka minus 29 grader. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
Isrekognosering för att fastställa bärande istjocklek. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
Trafikering med bandvagn 208 på isväg. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
Stridsfordon 90 framrycker ur djup snö i cirka minus 29 grader. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten

Ett av ämnena som studerats i detalj under kursen är hur ett strids- och terrängfordon är konstruerat för att klara den svenska terrängen och ge förbandet den bästa framkomligheten trots stort snödjup. Ur BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik föreläste Anders Bodin om hur ett fordon optimalt kan konstrueras för att klara de svårigheter som vår svenska terräng kan ge ett fordon. Kapten Anders Möller ur Norrbottens pansarbataljon redovisade olika förutsättningar för stridsfordon i Norrlandsterrängen. Anders återkopplar senare under kursen vid moment i fält där olika fordon ska köras.

Isrekognosering

Att som kursdeltagare rekognosera ett isbelagt vattendrag för att sedan upprätta isväg för tillfällig trafik är en del av kursen. Det skiljer en del mellan is på sjöar och älvarnas. Isens kvalité och tjocklek varierar så att hitta en lämplig sträckning över ett isbelagt vattendrag är ingen enkel uppgift när temperaturen har sjunkit ner till minus 30 grader.
– Det är viktigt att kursdeltagarna har förkunskaper i form av grundläggande vinterutbildning. De ska självständigt kunna klara av kylan och kunna verka med sina system. Att kunna klara av att hantera isborrar och fordon i den kyla som råder här i norra Sverige under vinterhalvåret är inte helt enkelt, berättar kapten Erik Hansson, kursledare.

Under första kursveckan genomfördes exempelvis isrekognosering på Luleälven i temperaturer ner till minus 32 grader.
– När det är möjligheten att kunna trafikera en is som är uppgiften måste man kunna hantera kylan i kombination med det kalla vattnet. Motorer och personal måste bara fungera, fortsätter Erik Hansson.

Förevisning för kadetter

Som avslutning på kursen ska myr och is trafikeras av olika fordon. Det görs bland annat i form av en framryckningsövning med en pluton stridsfordon 90 förstärkt med stridsvagn 122 och bärgare. I det tjocka snötäcket blir de tunga fordonen nästan ljudlösa och tempot i framryckningen är högt.
– I samband med detta visas olika framryckningsmoment för de kadetter från Militärhögskolan Karlberg som nu ska på börja sin fältövning här uppe, avslutar Erik Hansson.