Fortbildande sjukvårdskonferenser i Kosovo

Varje vecka arrangerar US Army en utbildningskonferens, kallad Grand Round på sin bas Bondsteel. Sjukvårdsenheter från KFOR:s alla länder är inbjudna för att ta del av specialisters kunskaper och för att möta kollegor. Det svenska sjukvårdsteamet deltar på konferenserna så ofta som tjänsten medger.

Dr Chen, specialist på brännskador ansvarade för fredagens konferens. Foto: Bo Eriksson
Narkossköterskan kapten Vajna visar upp operationssalen för Madelaine Musakka, Tuomas Friipyöli från Finland samt Klemens Laurin.
Narkossköterskan kapten Vajna visar upp operationssalen för Madelaine Musakka, Tuomas Friipyöli från Finland samt Klemens Laurin. Foto: Bo Eriksson
Amerikanska ambulanser på rad mellan akutmottagningen och helikopterplattan.
Amerikanska ambulanser på rad mellan akutmottagningen och helikopterplattan. Foto: Bo Eriksson
Narkossköterskan kapten Vajna visar upp operationssalen för Madelaine Musakka, Tuomas Friipyöli från Finland samt Klemens Laurin. Foto: Bo Eriksson
Amerikanska ambulanser på rad mellan akutmottagningen och helikopterplattan. Foto: Bo Eriksson

Konferenserna är välbesökta och viktiga för att ländernas sjukvårdsteam ska få del av nya rön, få kompletterande och gemensam kunskap inom olika områden. Sjukvårdsteamens täta samverkan skapar förutsättningar för bästa tänkbara resultat vid en eventuell skarp insats då alla länders personal byts ut med jämna mellanrum.
– Det är också viktigt att veta hur man på fältsjukhusen behandlar olika typer av skador. Det gör det lättare att samverka inför behandlingar och remitteringar av våra patienter, säger Klemens Laurin, läkare på den svenska kontingenten.

Föreläsningarna på Bondsteel håller hög nivå och anknyter till det militära sjukvårdspanoramat som till exempel min-, explosiv- eller skottskador, marschfrakturer samt stress- och belastningsskador. Tidigare konferenser har även behandlat olika influensor, vaccinationer, röntgenmetoder samt omhändertagande och första behandling av ögon-, tand- och brännskador.

– En stor behållning är det internationella och personliga mötet kring intressanta föreläsningar i en militär kontext. I samband med konferenserna träffar vi läkare och specialister som behandlat våra remitterade patienter och får en fördjupad uppföljning av aktuella patientfall, säger Klemens Laurin.

Efter den senaste konferensen fick de svenska och finska deltagarna en rundvandring på operationsavdelningen av narkossköterskan kapten Vajna. Den svenska narkossköterskan, Madelaine Musakka fick på stående fot en inbjudan till ett nytt och fördjupat studiebesök i samband med en planerad operation.
– Det var jättekul att få inbjudan och få vara med, se hur de jobbar och vilka metoder de använder sig av, säger Madelaine som tidigare varit med i Nordic Battle Group -08 samt Utlandsstyrkan i Tchad.