Försvarsmakten hjälper Banverket

Snökaoset har ställt till det för järnvägstrafiken. Nu rycker Försvarsmakten ut för att hjälpa till med snöröjning på bangårdarna vid flera viktiga järnvägsknutpunkter. I Nässjö, Hallsberg och Göteborg ställs personal och utrustning till förfogande.

Frivilliga soldater från Ing 2 ska hjälpa banverket med snöröjning i Nässjö. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2

Försvarsmakten har nu sagt ja till den begäran som kommit från Banverket om stöd med snöröjning i Hallsberg och eventuellt Sävenäs i Göteborg. Personal, hjullastare och lastbilar med tipp ställs till förfogande.

I Hallsberg blir bidraget fyra hjullastare och fyra lastbilar från Trängregementet i Skövde. I Göteborg är det för närvarande oklart vilket behov banverket har, det ska planeras torsdag morgon, men blir det aktuellt finns personal och utrustning från P 4 och Lv 6 beredda. I Nässjö förbereder sig just nu ett 50-tal soldater från Ing 2 på att skotta hela natten.

Förfrågningar har också kommit från andra håll, bland annat från länsstyrelsen i Halland, där det gällde snöskyfflar och takröjning. Där säger Försvarsmakten nej med hänvisning dels till konkurrenslagstiftningen och dels säkerheten för soldaterna. Liknande förfrågningar från Skaraborgs lasarett och Posten har fått avslag av samma skäl.

Stödet bygger på lagen om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet (2002:375) och innebär att soldaterna frivilligt ställer upp och hjälper till. De lyder fortfarande under militärt befäl och Försvarsmakten behåller arbetsgivaransvaret.