Förlust, förstämning och förberedelser

Verksamheten på Livgardet fortgår trots den dämpade stämningen. Förberedelser för onsdagens planerade hemkomstceremoni för de stupade soldaterna pågår. På torsdag planeras ett korum för de anställda.

Många har tagit tillfället i akt att skriva en sista hälsning i de kondoleansböcker som finns utlagda på regmentet. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Förbandspastor Lisa Mobrand.
Förbandspastor Lisa Mobrand. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
Förbandspastor Lisa Mobrand. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten

– Det jag märker är att det pågår samtal överallt, säger Lisa Mobrand, förbandspastor. Det märks att alla är påverkade, man stannar upp, kramas och pratar om det som hänt och hur det känns.

Många på Livgardet har tagit tillfället i akt att skriva en sista hälsning i de kondoleansböcker som finns utlagda på regementet. Kondoleansböckerna kommer sedan att överlämnas till anhöriga.

Lisa Mobrand är engagerad i förberedelserna inför den ceremoni som kommer att hållas vi hemkomsten på Ärna flygplats utanför Uppsala.
– Personal från Afghanistan eskorterar kistorna under hemtagandet och under ceremonin kommer bland annat Livgardets regementschef Håkan Hedlund att närvara.

Hemtagandet av de stupade är väderberoende och enligt nuvarande planer hålls ceremonin under onsdagen. Anhöriga och särskilt inbjudna kommer att närvara vid ceremonin då också Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, i guld, kommer att utdelas postumt till de stupade. Dagen efter hemkomstceremonin kommer ett korum, vilket är en minnesceremoni för regementet, att hållas på Livgardet.

– Det märks att Gunnar och Johan var uppskattade kollegor och kamrater, säger Lisa Mobrand. Det är viktigt för de anhöriga att få stöd från Gunnar och Johans kamrater och kollegor, jag tycker inte man ska tveka att höra av sig och dela med sig av sina tankar och minnen av dem, till familjerna.