Fokus på personlig färdighet

Trosskompaniet på P 4 inledde det nya året med att sätta soldatfärdigheterna i centrum. Kompaniet som under befattningsutbildningen är spritt i olika delar av landet samlades för en helg med gemensam utbildning.

Löjtnant Björn Södermark instruerar soldaterna inför ett av momenten på skjutbanan. Foto: S Wadsbo / Försvarsmakten
Att hålla sig i bra fysisk form ingår i den personliga färdigheten, vilket bland annat görs genom gemensam träning.
Att hålla sig i bra fysisk form ingår i den personliga färdigheten, vilket bland annat görs genom gemensam träning. Foto: S Wadsbo / Försvarsmakten
Att hålla sig i bra fysisk form ingår i den personliga färdigheten, vilket bland annat görs genom gemensam träning. Foto: S Wadsbo / Försvarsmakten

– Alla soldater, på alla typer av kompanier, måste kunna hantera en stridssituation, berättar kompaniets utbildningsansvarige, kapten Fredrik Carlsson.
Fredrik, som har erfarenhet från Liberia och Afghanistan, vet att bra utbildning är ett bra skydd för soldaterna. Vet man att kunskaperna sitter ordentligt skapar det trygghet i oroliga situationer.

För att repetera och verkligen se till att alla kan hantera stridssituationer inledde trosskompaniet vid P 4 det nya året med mer utbildning i soldatfärdigheterna, som att hantera sitt vapen och personlig utrustning. Första helgen efter julledigheten samlades hela kompaniet på Skövde övningsfält. Där genomfördes utbildningen som ett stationssystem.

Vad är personlig färdighet

Erfarenheter från tidigare insatser visar att soldaterna i en stridssituation gör som de blivit utbildade. Förhållningssättet ”train as you fight” blir därför viktigt under utbildningstiden. Det är omöjligt att veta var, när och hur soldaterna behöver använda sina färdigheter, stor vikt läggs därför på att öva, öva, öva. Kunskaperna ska alltid finnas där, även under stark stress och rädsla. När det väl gäller finns ingen tid för tvekan eller osäkerhet.

Att kunna hantera sitt vapen rätt är en viktig del. Detta tränades på några stationer, bland annat en där det var handgranatskastning för de soldater som inte kunnat delta under höstens utbildning. En annan station var skjutning med automatkarbin där just vapenhanteringen var en viktig del. Här drillades ladda och patron ur, magasinsbyte och duellstrid.

Soldaterna fick också öva på att kunna ta hand om en skadad mitt i ett eldöverfall. De fick bland annat pröva på att lägga avsnörande förband, både på sig själva och med hjälp av en kamrat.

Skyddstjänst, att veta hur man gör när det till exempel börjar brinna, måste också fungera när det händer något på riktigt. Alla genomgick ett brandutbildningspaket där bland annat släckning av person ingick samt en kontroll av skyddsmaskernas täthet.

– Det är både kul och nyttigt att få repetera det vi lärde oss under soldatutbildningen, tycker Olle Sönnert som är soldat på en av plutonerna.

Personlig färdighet gäller alla

Även officerare deltar i soldatutbildningen på kompaniet. Cheferna bär samma utrustning som soldaten och har därmed möjlighet att vara både ett föredöme såväl som att öva själva.

– I en stridssituation är vi alla soldater och att vara en bra förebild under utbildningen skapar förtroende. Detta är särskilt viktigt i år då kompaniet ska ingå som en del i EU:s stridsgrupp, NBG11, säger kompanichefen major Jasin Ulama.