Flyguppdrag är mer än flygplan och pilot

Under långa arbetsdagar och hård tidspress stödjer Mission Support Element, MSE, piloterna i planerandet av flyguppdragen. Det har gått några dagar av övningen, tempot är högt och alla har hunnit bli varma i kläderna.

Dessa containrar är den huvudsakliga arbetsplatsen för MSO och telekrigsofficerarna. Foto: Joachim Ottosson/Försvarsmakten

Dygnet runt samlar underrättelseofficerare in information om händelser i närområdet för att skapa sig en bild av de hot som finns mot flyguppdragen. Otroligt mycket information kommer in och ska bearbetas innan den kan delges till piloterna.
Om någon pilot måste skjuta ut sig måste det finnas en plan för hur denne ska agera och kunna räddas från ett fientligt område. Detta är SERE-befälets uppgift, SERE står för Survival, Evasion, Resistance, and Escape.

Noggrann planering

SERE-befälet följer upp vilka områden som är säkra och lägger upp en plan för hur piloten på ett säkert sätt ska kunna lokaliseras och hämtas upp. SERE-befälet sitter tillsammans med underrättelseofficerare i ett rum precis intill divisionen högsta ledning. Totalt fem officerare som går i skift. I det lilla rummet där de jobbar finns fem olika datorer för att lösa uppgifterna.

Innan piloten kan kliva in i flygplanet och flyga iväg krävs det många timmars planering. Dagen innan kommer ordern på vilka flyguppdrag som ska genomföras. Då börjar planeringsofficeren, Mission Support Officer, MSO, att analysera vad det är som ska göras och vad piloterna behöver veta innan flygningen. Planeringsofficerarna gör alla flygplaneringarna och utvärderar uppdragen.

Elektroniskt varningssystem

För att skydda flygplanet mot fientliga attacker har flygplanet ett elektroniskt system som kan varna. Systemet måste anpassas beroende på vilken sorts uppdrag som ska genomföras, det är telekrigsofficerarnas uppgift. De analyserar och anpassar systemet som består av varnare, störare och motmedel.

Tillsammans ser Mission Support Element till att piloterna kan utföra uppdragen på ett säkert sätt med ett lyckat resultat.