Flygningar med JAS 39 Gripen återupptas

Måndag den 15:e februari återupptas de planerade flygningarna med JAS 39 Gripen. Dock med vissa begränsningar.– Det känns bra att vi kan återuppta flygningarna. Begränsningarna kommer inte att påverka de planerade flygningarna i närtid, säger Fredrik Holmbom, teknisk chef vid F 21.

De planerade mörkerflygningarna i veckan kan nu genomföras. Foto: Louise Levin

Det var för en vecka sedan som två oberoende incidenter upptäcktes vid flottiljen. Den ena incidenten handlade om att utskjutningshantaget till stolen i en JAS 39 Gripen hade kommit ur läge, den andra incidenten handlade om lufttillförsel i g-dräkten. Detta rapporterades direkt till Försvarsmaktens högkvarter, Försvarets Materielverk (FMV) och Saab.

– Det är ett viktigt verktyg i vårt förebyggande flygsäkerhetsarbete att rapportera in incidenter som dessa för att undvika fler incidenter och framförallt för att undvika haverier, säger Fredrik.

Tisdagen den 9 februari beslutade den centrala flygchefen om ett så kallat rådrum. Rådrum innebär att Försvarsmakten och industrin får en tid att analysera information och fundera på hur det går att gå vidare med verksamheten på ett säkert sätt. Rådrum kan utfärdas i maximalt en veckas tid.

Under den gångna veckan har Saab och FMV analyserat problemen och gett information till den centrala flygchefen som beslutat att återuppta flygningarna med vissa begränsningar. Begränsningarna som är satta innebär att flygplanet prestanda inte kan nyttjas fullt ut.

– I stället för att svänga med en belastning på 9G, så innebär begränsningen en maxbelastning på 7G. Det blir lite rundare svängar, säger Fredrik.

Nu kommer både FMV och Saab titta vidare på hur verksamheten kan fortsätta utan begränsningar.