Ett svalkande dopp

Två grader i luften, runt tre, fyra grader i vattnet och vindstilla var prognosen när Mickedala kompanis värnpliktiga skulle bada isvak under den gångna helgen. På årets hjärtligaste dag, alla hjärtans dag, genomfördes det uppfriskande, men kalla, doppet i Skärsjön i Tönnersjöskogarna.

Tom Johansson fokuserar på andningen. Foto: Åsa Andersson/Försvarsmakten
Samling runt isvaken för instruktioner av major Bengtsson.
Samling runt isvaken för instruktioner av major Bengtsson. Foto: Åsa Andersson/Försvarsmakten
Alexander Sjöcrona tyckte det var kul att pröva något nytt.
Alexander Sjöcrona tyckte det var kul att pröva något nytt. Foto: Sara Wikberg/Försvarsmakten
Samling runt isvaken för instruktioner av major Bengtsson. Foto: Åsa Andersson/Försvarsmakten
Alexander Sjöcrona tyckte det var kul att pröva något nytt. Foto: Sara Wikberg/Försvarsmakten

Ett hundratal soldater från Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), uppdelade på två täter, genomförde det kylslagna doppet och även om det inte var något som alla såg fram emot upplevde nog de flesta att de inte skulle vilja vara utan det – efteråt. Inför momentet höll övningsledaren, major Anders Bengtsson, muntlig säkerhetsgenomgång med chans att ställa frågor och reda ut eventuella frågetecken.

Löjtnant Hans-Olof Egberth, förevisade hur badet skulle gå till för förmiddagstäten. Det är mycket att tänka på, först anhålla om att få bada, hoppa i vattnet och sedan vända sig med ansiktet mot den riktning man hoppade i. Det är en viktig grundregel - att alltid ta sig tillbaka den vägen man kom i, oavsett om badet sker frivilligt eller ofrivilligt! Axlarna ska under vattenytan och sedan ska isdubbarna sättas i isen framför dig. För att visa att soldaten fått kontroll över situationen och andningen ska individen anhålla om att få lämna vaken utan att staka sig för mycket.

Tom Johansson från 2:a pluton hade inte badat isvak tidigare.
– Det blir nog en upplevelse det här, sade han med ett skratt när han gjorde sig redo för badet. Jag är absolut inte negativt inställd! 

De värnpliktiga delades in i stridspar, den ene badade och den andre fanns till för att hjälpa den som badat. Efter doppet är det viktigt att snabbt få av sig kläderna och få på sig torrt ombyte. 

Framme vid vaken fick Tom på sig ett "säkerhetsbälte" med rep i och dubbarna kontrollerades.
– Major, värnpliktig Johansson anhåller om att få bada.
– Beviljas, svarade major Bengtsson med ett leende.

Alexander Sjöcrona, från FMTS reppluton, var nöjd efter doppet.
– Det var absolut värt det och kul att prova något nytt! Det var riktigt kallt att ligga i vattnet så det var gott att komma upp och byta kläder, berättade han samtidigt som han hjälper sin kamrat efter hans dopp.

Nästa gång jag möter Tom har han badat, bytt om och varit ute på den obligatoriska springrundan.
– Jag hade faktiskt förväntat mig att det skulle vara kallare. Nu är jag glad att jag har gjort det!

Att springa en runda efter är viktigt för att snabbt få upp kroppstemperaturen. Det går mycket snabbare att bli varm genom fysisk aktivitet än att stå vid någon av eldarna som fanns vid förläggningsplatsen. Målet med övningen var att de värnpliktiga skulle känna till hur de reagerar när de hamnar i kallt vatten och att kunna kontrollera situationen. Statistiken visar att den enskilde individen har större chans att överleva vid isolycka om den badat isvak tidigare. Då vet du att du kan få kontroll och att du klarar av det.